Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Cultuuromslag bij Cordaan

Zorgorganisatie Cordaan wil de samenwerking tussen medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers verbeteren. Zij werken toe naar een gelijkwaardige samenwerking , waarbij de naasten de ervaringsdeskundigen zijn en de beroepskrachten kijken waar ze hen kunnen ondersteunen. Lees het praktijkvoorbeeld!

Anna Riemersma Programmamanager Informele zorg bij CordaanCordaan stelde in 2015 een verbeterprogramma op voor de samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers. Programmamanager Informele Zorg Anna Riemersma: ‘We hebben eerst per locaties gekeken naar de knelpunten en kansen voor verbetering. De uitdagingen verschilden nogal per locatie, omdat Cordaan zowel werkt voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met psychiatrische problematiek’.

Omslag voor beroepskrachten

‘Vooral in de ouderenzorg was een cultuuromslag nodig’, weet Anna. ‘We werken daar intensief samen met familie, vaak kinderen. Dat vinden we belangrijk, maar beroepskrachten vinden dat best ingewikkeld. Zij waren gewend om aan het roer te staan: wij weten wat goed is voor de client. Terwijl je het ook kunt omdraaien: de verwanten zijn de ervaringsdeskundigen en wij moeten kijken waar we ze kunnen ondersteunen.' 

Kennisbundels informele zorg 

'Onze zorgprofessionals hebben in hun opleiding weinig geleerd over informele zorg,' vervolgt Anna. 'Ik ben nu met opleidingen in gesprek om dit op te nemen in het lesprogramma. De meer dan 2.000 vrijwilligers bij Cordaan werden niet altijd serieus genomen. Ze kregen wel een kerstpakket en een reiskostenvergoeding, maar zaten soms nog apart aan de koffietafel!’

Materialen voor betere samenwerking 

Anna: ‘Van Vilans kregen we informatie en materialen voor betere samenwerking aangereikt, zoals het WIFA-model om de samenwerking met vrijwilligers te verbeteren. Waardevol bleken ook de Familiefabels, dat zijn toneelstukjes die het gesprek op gang brengen over familieparticipatie en de COUP-trainingen, waarbij je aanknopingspunten krijgt voor een prettige samenwerking.'

Dialoogsessies met soms heftige reacties

'Vervolgens zijn we dialoogsessies gestart met de vier partijen: cliënt, naasten, vrijwilligers en zorgprofessionals. Er werden stellingen besproken als: "beroepskrachten zijn gelijkwaardig aan informele zorgverleners". Op sommige locaties kwamen heftige reacties en aannames naar boven. Iedereen vond iets van elkaar, maar dat werd vaak niet uitgesproken. Dit belemmert een goede samenwerking. Er werden dan vervolggesprekken gepland.'

Minder stroeve situaties 

Het mooie is volgens Anna dat er minder stroeve situaties voorkomen, als je als zorgprofessional de juiste stappen neemt in het samenwerkingsproces vanaf het eerste contactmoment. Anna: 'Als het met mijn kind niet goed gaat op school en ik word niet betrokken en gehoord in het proces daaromheen, voel ik me niet serieus genomen. Misschien word ik dan zelfs als een lastige moeder gezien. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking met informele zorg op de agenda blijft zijn er op sommige locaties stuurgroepen ingericht.’

Aandacht voor samenwerking met vrijwilligers

Ook de samenwerking met vrijwilligers heeft veel aandacht gekregen bij Cordaan. Er zijn 9 vrijwilligerscoördinatoren voor alle sectoren. In de GGZ en VGZ werkt Cordaan met aandachtsfunctionarissen die de rol krijgen van het werven van en samenwerken met vrijwilligers. Op deze locaties staat de coördinator vrijwilligerswerk meer op afstand en neemt steeds meer de rol van adviseur informele zorg op zich. Ook zijn er specifieke thema’s opgepakt. Zo zijn er zo’n 100 zorgteams getraind op het gebied van palliatieve zorg en de begeleiding van vrijwilligers in deze fase. Lees hierover meer in deze praktijkcase (pdf)

Beweging in gang gezet

Wat zijn de resultaten van al deze inspanningen? Anna: ‘De beweging is in gang gezet. Het is een veranderproces dat tijd kost en dat begint met bewustwording. Het besef van een goed samenspel tussen beroepskrachten, verwanten en vrijwilligers is doorgedrongen in de hele organisatie. De zorgprofessionals moeten het nu doen, ondersteund door hun leidinggevenden. Gelukkig merken medewerkers zelf ook de resultaten. Stroeve situaties komen minder vaak voor en de samenwerking is verbeterd. Als locaties zich daarnaast laten inspireren door locaties waar het al heel goed gaat, dan komt er hopelijk een sneeuwbaleffect.’ 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]