Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Omgangsregels en gedragscode

Elke organisatie hanteert bepaalde formele of informele omgangsregels. Bijvoorbeeld over op tijd aanwezig zijn, (niet) roken of het gebruik van ruimtes. Omgangsregels worden vaak gezamenlijk opgesteld. De omgangsregels gelden als huisregels van een organisatie. Een gedragscode bestaat uit meer formele richtlijnen.

Gedragscode

In de gedragscode kunnen onder meer onderwerpen aan bod komen als afwijzen van ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, alcohol en drugsgebruik), arbeidsomstandigheden op de werkvloer, omgangsvormen, privacy bewaken van cliënten en familie. Diverse zorgorganisaties hebben een gedragscode voor beroepskrachten. De vraag is in hoeverre deze ook op vrijwilligers toepasbaar kan zijn. Vaak lijkt het lastig vrijwilligers op hun gedrag aan te spreken, omdat ze ‘met de beste intenties’ hun taak uitvoeren. Daarom kan een gedragscode helpen te verduidelijken wat er van een vrijwilliger wordt verwacht.

Handreiking

Op de site van Zorg Beter met Vrijwilligers is een handreiking te vinden voor richtlijnen en afspraken. Daarin staan ook praktijkvoorbeelden: Zo werkt Bruggerborsch in Enschede, een verpleeghuis voor mensen die aan verschillende vormen van dementie lijden met een gedragscode die zowel voor beroepskrachten als vrijwilligers geldt. Ook Zorggroep Noord-West Veluwe heeft een gedragscode. Deze bestaat uit aspecten waarop de organisatie de cliënten wil bejegenen en hun privacy wil waarborgen. Alle medewerkers waaronder de vrijwilligers moeten deze gedragscode kennen en zich er aan houden.

  • De NOV heeft om de grenzen in contact met deelnemers vast te leggen een modelgedragscode ontwikkelend. Een officieel document dat je door zowel je vrijwilligers als je medewerkers laat ondertekenen. Deze versie is uitsluitend gericht op seksuele intimidatie en is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.
  • Ben je op zoek naar een bredere gedragscode? Kijk hier
  • Tips voor een gelijkwaardige samenwerking tussen mantelzorgers, netwerk, vrijwilligers en zorgmedewerkers vind je in deze handreiking.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Annemieke Koning 15/2/2019

Goedemiddag,
Als de verzorgende/helpende werkt bij een thuiszorginstelling, verbiedt de gedragscode het aannemen van geld of goederen. Ook voor vrijwilligers geldt een gedragscode die zij moeten ondertekenen bij een overeenkomst tussen (vrijwilligers)organisatie en de vrijwilliger.
U kunt uw vermoeden bij de organisatie(s) melden.

Zelf kunt u een melding doen bij: https://meld.nl/melding/huiselijk-geweld/financiele-uitbuiting/
Of via: https://www.vooreenveiligthuis.nl/
Ik hoop u hiermee op weg te hebben geholpen, als er sprake is van misbruik, is dit erg belangrijk om te signaleren en aan te geven. Het houdt niet vanzelf op.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Koning


Jan-Willem van der Geest 11/2/2019

Ik loop aan tegen een hulpverlenende/zorgverlenende die naar mijn idee wel erg veel aannemen van een oudere man waar zij (op zich prima) voor zorgen. Het beloopt nu meer dan Euro 10.000 in 6 jaar. Volgens mij is dat te gek voor woorden, maar ja - doe er maar eens iets aan. De man "koopt" aardigheid in een situatie van duidelijke afhankelijkheid. Hij woont nog wel zelfstandig.
Heeft iemand een suggestie? Waar vind ik regels hierover? Hoe kan ik zoiets ergens aankaarten?
Ik heb wel gelezen over afhankelijkheid van ouderen en misbruik dat mensen daar van maken, maar waar en hoe wordt dat concreet?


Cecil Scholten 22/2/2017

Beste Annette,
de persoon die iets verkoopt, doet dat niet vanuit haar of zijn rol als cliënt. Het heeft dus niet met werk te maken wat je doet. Alleen als je het als gift zou krijgen vanwege je werk, zou het dus niet correct zijn. Bij twijfel zou ik het anders voorleggen in je organisatie.
Met vriendelijke groet, Cecil Scholten.


Annette 21/2/2017

Hallo,
Misschien kunnen jullie antwoord geven op mijn vraag...
Het is namelijk zo dat ik in de thuiszorg bij een client kom waarvan ikzelf een dienst wat die client verkoopt wil afnemen. Ik ben ervan op de hoogte dat je geen giften aan mag nemen van cliënten, echter kan ik nergen iets lezen over het kopen van betaalde diensten van cliënten wat diegene aanbiedt.
Ik hoor graag van jullie!
Met vriendelijke groet,
Annette