Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Vrijwilligerswerk

Nieuwe werkterreinen

Door vrijwilligers bij je organisatie te betrekken, verrijk je je organisatie. Vrijwilligerswerk in de zorg is niet nieuw. Maar de behoeften en vragen van cliënten veranderen. En daarmee verandert ook de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Mede als gevolg daarvan ontstaan nieuwe varianten van vrijwilligerswerk.

Vrijwillige maatjes

Cliënten hebben steeds meer behoefte aan één-op-één contact, aan een maatje waarmee ze op stap kunnen. Vrijwillige maatjes - mensen die hen ondersteunen - kunnen dat bieden. En geven cliënten daardoor ondersteuning op maat. Door de flexibiliteit en de directe betrokkenheid is het ook voor vrijwilligers een aantrekkelijke manier om zich in te zetten. Maar het gaat niet vanzelf en het vraagt een gericht aansturing om vrijwillige maatjes voor cliënten in de verblijfszorg in te zetten. Zie ook Handreiking (pdf) voor vaststellen van verantwoord 1-op1-vrijwilligerswerk.

Maatjes kunnen cliënten extra aandacht geven. Het gaat om:

 • Sociale steun: ondernemen van activiteiten en uitstapjes.
 • Emotionele steun: luisteren en bemoedigen.
 • Waarderingssteun: vertrouwen en waardering geven.
 • Instrumentele steun: praktische steun bieden.
 • Informatieve steun: informeren over voorzieningen.
 • Evaluatieve steun: feedback geven op iemands functioneren.

Kleinschalig wonen

Veel zorgorganisaties maken de overstap naar kleinschalig wonen waar het ‘thuis zijn’ zoveel mogelijk wordt nagebootst. Medewerkers, familie en vrijwilligers zijn als het ware onderdeel van het huishouden en creëren samen een warme en vertrouwde omgeving. De rol van vrijwilligers is op een aantal punten anders dan in grootschalige woonvormen. Zo verdwijnen bij een overgang naar een kleinschalige woonvorm taken als het rondbrengen van maaltijden, terwijl er nieuwe taken bijkomen. Bijvoorbeeld die van huiskamervrijwilliger en het gezamenlijk boodschappen doen met cliënten. Zie ook de Handreiking Kleinschalig wonen.

Praktijkvoorbeeld

Lees meer over praktijkervaringen met vrijwilligers in kleinschalig wonen bij Woonzorg in Flevoland.

Voorwaarden voor succes

In een kleinschalige woonvorm gaat het vooral om een goede match tussen cliënten en vrijwilligers. Om vrijwilligers in te zetten in kleinschalige woonvormen, moet je een aantal zaken goed regelen:

 • Het informeren van de vrijwilligers.
 • Het opstellen van taken, functies en profielen.
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
 • Vrijwilligers een plek geven en inwerken.
 • Evalueren.

Levensboeken

Wat is de achtergrond van cliënten? Hoe zag hun leven er vroeger uit? Wie kennen ze nog? Het optekenen van levensverhalen van cliënten is zeer waardevol. Mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers en beroepskrachten kunnen levensverhalen optekenen. Bijvoorbeeld in een levensboek.

Het nut van het levensboek

 • De informatie in een levensboek biedt bruikbare input om het leven van de cliënt aangenamer te maken: welke activiteiten kun je deze cliënt aanbieden die aansluiten bij zijn achtergrond, wensen en behoeften?
 • Extra nut heeft het boek als de persoonlijke verhalen en belevenissen van cliënten nog meer onderdeel worden van de dagelijkse contacten van cliënten met hun omgeving.
 • Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een project met levensverhalen is dat je vooraf goed nadenkt over de vorm van de verhalen en de manier waarop de gesprekken worden gevoerd.
 • Ook de randvoorwaarden verdienen aandacht: Wie beheert het boek? Hoe zit het met de privacy van de cliënt?
 • Tot slot is het belangrijk dat je het werken met levensverhalen evalueert om eventuele knelpunten aan te pakken.

Handreiking 

In de Handreiking Levensboeken vind je de ervaringen en tips van zorginstelling Laurens. Zij zijn op twee locaties gestart met een project ‘levensboeken’.
Een van die locaties is zorgcomplex De Elf Ranken. ‘Levensboeken maken schenkt grote voldoening. Niet alleen bewoners zijn er blij mee, maar ook vrijwilligers, familieleden en personeel’, vertelt coördinator vrijwilligerswerk Marieke van Gilst. Lees verder op de site Zorg Beter met vrijwilligers

Vrijwilligersverenigingen

Een biljartvereniging, koor of wandelclub. Steeds vaker zetten vrijwilligers - zelfstandig of ondersteunend aan beroepskrachten - activiteitenverenigingen op binnen zorgorganisaties. Cliënten kunnen zich bij deze verenigingen aansluiten, net als in het ‘normale’ leven. Voordeel van deze vorm van vrijwilligerswerk is dat meerdere verenigingen naast elkaar kunnen bestaan binnen één instelling. Je kunt er ook voor kiezen mensen van buitenaf tot de verenigingen toe te laten. Zie ook de Handreiking vrijwilligersverenigingen

Voordelen van vrijwilligersverenigingen

 • In verenigingsvorm is het minder vrijblijvend om aan activiteiten deel te nemen, dat zorgt voor structuur.
 • Cliënten leren elkaar kennen - ook over afdelingen heen.
 • Het is financieel aantrekkelijk.
 • Het verlicht de werkdruk van verzorgend personeel.
 • Het is gemakkelijker om familieleden bij de activiteiten te betrekken.
 • Cliënten worden meer vanuit welzijnsperspectief benaderd en minder vanuit een zorgperspectief. Daardoor voelen ze zich minder hulpbehoevend.

De wijk in

Zorgorganisaties richten zich meer en meer op de wijk. En proberen ook buurtbewoners bij de zorg te betrekken voor bijvoorbeeld ondersteuning aan cliënten in de thuissituatie. Vrijwilligers kunnen hand- en spandiensten verrichten of met cliënten op stap gaan en hen een aangename tijd bieden. Zie voor tips de site van Zorg Beter met Vrijwilligers

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]