Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Materialen: handreikingen en video's

Bekijk de materialen die inspiratie bieden voor een betere samenwerking met vrijwilligers: video's, handreikingen, fotostrips en een vrijwilligersscan.  

Handreiking Samenwerking formele en informele zorg

Deze handreiking staat vol tips voor een gelijkwaardige samenwerking tussen mantelzorgers, netwerk, vrijwilligers en zorgmedewerkers. In de verschillende hoofdstukken staat steeds een ander perspectief centraal: van de cliënt, familie en netwerk, vrijwilliger of zorgmedewerker. Bij ieder voorbeeld staan dilemma’s benoemd en de tips. Aan het eind vind je vijf kaarten die je kunt gebruiken je dagelijks werk.

Video's

Omdat beeld vaak meer zegt dan tekst zijn er films gemaakt over de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Eén film gaat over de samenwerking binnen kleinschalig wonen. En er is een animatie die in 60 seconden laat zien hoe beroepskrachten en vrijwilligers kunnen samenwerken. Bij de films hoort een handreiking met suggesties om de samenwerking te bespreken en te verbeteren.

https://vimeo.com/79868061

https://vimeo.com/67557276

Vrijwilligersscan

Om te achterhalen welke verbeteringen er in jouw zorgorganisatie nodig zijn om de samenwerking te verbeteren, kun je de Samenspel Vrijwilligersscan gebruiken. Met deze scan ontdek je hoe vrijwilligers en beroepskrachten hun samenwerking ervaren. Ze kunnen de scan in ongeveer tien minuten invullen door te reageren op stellingen. Dit maakt eenvoudig en snel duidelijk wat de grootste verbetermogelijkheden zijn. Het gaat in deze scan over samenwerking met vrijwilligers die zorg of welzijnsactiviteiten uitvoeren op een afdeling of woongroep. Het gaat dus niet om restaurantvrijwilligers, vrijwillige chauffeurs etc.

Vrijwilligerskwadrant

Wil je weten welk type vrijwilligers jouw zorgorganisatie in huis heeft? Met het Vrijwilligerskwadrant herken je verschillende soorten vrijwilligers, zodat je daarop in kunt spelen. De informatie kan benut worden bij het samenwerken met vrijwilligers. Lees meer over het vrijwilligerskwadrant op Movisie

Handreiking Stevig fundament als basis

Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties, uitgegeven door Vilans en Movisie. De handreiking biedt praktische handvatten en gaat uit van het principe dat vrijwilligers de beste begeleiding krijgen op de plek waar ze werken.

Sociale netwerken versterken

Aandacht voor de relaties van cliënten verbetert de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het verlegt de focus van ziekte of gebrek, en de technische behandeling ervan, naar de mens en zijn omgeving. Netwerkgericht werken kan op vele manieren. Hoe begin je en wat levert het je cliënt op? De (digitale) publicatie 'Aan de slag met sociale netwerken'  van Vilans, ActiZ en Movisie helpt je op weg en maakt je wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden. Download de digitale publicatie Aan de slag met sociale netwerken (pdf)

Fotostrips: tips met een knipoog

Fotostrips vrijwilligerswerkEen vrijwilliger die wel erg graag zijn eigen gang gaat en alleen de leuke klusjes doet. Of de zorgmedewerker die vergeet de vrijwilliger te zeggen dat ‘zijn’ cliënt niet kan op het afgesproken tijdstip. Het zijn een paar voorbeelden van situaties die nogal eens voorkomen in de praktijk. De fotostrips zetten de situatie scherp neer, maar met een knipoog. Dat maakt het makkelijker om de thematiek te bespreken.

In de handreiking vind je suggesties over hoe je aan de slag gaat met de strips. Je kunt de strips bijvoorbeeld tijdens een themabijeenkomst of themaweek over samenwerking met vrijwilligers ophangen en het onderwerp bespreken. In de handreiking vind je ook de nuttige tips voor beroepskrachten en vrijwilligers om de samenwerking te verbeteren.

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Video: samenwerking vrijwilligers en zorgmedewerkers

Een vrijwilliger leert de cliënt op een andere manier kennen dan de zorgmedewerker. Door dit soort informatie en vakkennis te delen kunnen vrijwilligers en zorgmedewerkers elkaar versterken, zoals deze 60 seconden-animatie laat zien.

https://vimeo.com/39467423

Samen beter thuis

De website samenbeterthuis.nl biedt antwoord op vele, praktische zorgvragen, vaak verduidelijkt met een filmpje. Bijvoorbeeld: Hoe til ik iemand uit de stoel zonder mijn rug te belasten? Bekijk als voorbeeld het filmpje (circa 2 minuten) over het omgaan met een rolstoel:

https://www.youtube.com/watch?v=xLAuX-88O7U

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]