Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Goed samenwerken

Vrijwilligers en zorgmedewerkers komen elkaar steeds vaker tegen op de werkvloer. Dat biedt grote kansen voor een succesvolle verbetering van de zorg, maar aan de andere kant kunnen er ook problemen ontstaan door een stroeve omgang tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers.

WIFA: Waarderen, Informeren, Faciliteren, Afstemmen

Voor goede samenwerking zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk, essentieel. Het gaat om Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen, afgekort: WIFA

Waarderen (meer) Waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en beroepskrachten
Informeren Informeren van vrijwilligers over zaken die met cliënten te maken hebben, uitvoering van taken en organisatie
Faciliteren Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van vrijwilligers
Afstemmen Afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten over zaken die cliënten betreffen en werkzaamheden

Vergroot effect vrijwilligerswerk

VrijwilligerswerkDoor de verschillende rollen en werkzaamheden af te stemmen kun je binnen je instelling het effect van het vrijwilligerswerk vergroten. Dat gaat niet vanzelf, maar het resultaat van een goede onderlinge samenwerking is het waard en leidt tot:

 • Gemotiveerde vrijwilligers die openstaan voor advies.
 • Medewerkers die kennis van cliënten delen en zich ondersteund voelen in hun taken.
 • Een prettig werk- en zorgklimaat.
 • Meer aandacht voor zorg aan en welzijn van cliënten.

De vrijwilligersscan

Hoe beoordelen vrijwilligers de samenwerking? Hoe kijken de medewerkers er tegenaan? Wat willen leidinggevenden graag verbeteren? Het antwoord op die vragen is het startpunt voor een steeds betere samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Daarom is door samenwerkingsverband Zorg Beter met Vrijwilligers een scan ontwikkeld waarin iedereen kan aangeven wat hij of zij graag verbeterd zou zien in de onderlinge samenwerking. De scan is gebaseerd op het WIFA-model (zie boven).  Met de scan is snel te inventariseren hoe diverse betrokkenen een organisatie denken over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

In de instructie lees je hoe je de Samenspel Vrijwilligersscan kunt uitvoeren. Download vervolgens de vragenlijst en verwerk de resultaten in het invulbestand.

Meer over de

Video: samenwerking vrijwilligers en zorgmedewerkers

Een vrijwilliger leert de cliënt op een andere manier kennen dan de zorgmedewerker. Door dit soort informatie en vakkennis te delen kunnen vrijwilligers en zorgmedewerkers elkaar versterken, zoals deze 60 seconden-animatie laat zien.

https://vimeo.com/39467423

Tips voor betere samenwerking

 1. Leer elkaar kennen
  Organiseer een kennismakingsronde, ook met het management. Vraag vrijwilligers een naambadge te dragen. Hang een fotocollage van medewerkers én vrijwilligers op de afdeling.
 2. Geef vrijwilligers een plek
  Werk vrijwilligers goed in. Zorg voor een vaste contactpersoon. Noteer de komst van vrijwilligers in het werkrooster.
 3. Deel ervaringen en kennis
  Geef vrijwilligers informatie over hun activiteiten en geef hen tips over de omgang met cliënten. Luister naar de ideeën van vrijwilligers en laat zien wat je ermee doet. Vraag naar hun eigen ervaringen en wensen, denk bijvoorbeeld aan het vergroten van hun deskundigheid.
 4. Informeer
  Houd de vrijwilligers op de hoogte van dingen die voor hen relevant zijn, bijvoorbeeld een cliënt die ziek is.
 5. Toon belangstelling en waardering
  Maak eens een informeel praatje of geef een gemeend compliment. Verzorg zeker één keer per jaar een uitje of een feest voor beroepskrachten én vrijwilligers. 
 6. Evalueer en verbeter
  Bespreek met elkaar wat wel en niet goed gaat in de samenwerking. De Vrijwilligersscan kan je daarbij helpen en er zijn meer hulpmiddelen, zie pagina

Praktijkervaringen

Lees de praktijkvoorbeelden van zorgorganisaties die de samenwerking met vrijwilligers hebben verbeterd!

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]