Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Diverse groepen vrijwilligers

Dé vrijwilliger bestaat niet. Vrijwilligers zijn er immers in alle soorten en maten: oud, jong, autochtoon of allochtoon. Gelukkig maar, want een goede gezondheidszorg houdt rekening met verschillen tussen mensen en sluit op die verschillen aan.

Groepen

  • Vrijwilligers die regelmatig en uit zichzelf vrijwilligerswerk doen in zorg en welzijn. 
  • ‘Geleide’ vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten vanuit een bepaalde opdracht van een organisatie, instantie of overheid, vaak met een verplicht karakter. Bijvoorbeeld re-integranten die anders gekort worden op hun uitkering of scholieren met een maatschappelijke stage.
  • Werknemers die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen door hun bedrijf gestimuleerd worden om op onregelmatige basis vrijwilligerswerk te doen.
  • Mensen met (verstandelijke) beperking die via vrijwilligerswerk participeren in de samenleving. In sommige gevallen worden ze daartoe gestimuleerd vanuit een organisatie, in andere gevallen kiezen ze zelf.

Vindplaatsen

Een goede mix van diverse groepen vraagt een gerichte zoektocht naar vrijwilligers. Suggesties voor plaatsen waar vrijwilligers met succes te vinden zijn:

 

Vrijwilligers vanuit eigen keuze

Diverse vindplaatsen, waaronder vrijwilligerscentrales of steunpunten, lokale en sociale media en (via organisaties) in de buurt en wijk.

Werknemers-vrijwilligers

Bedrijven die werknemers vrijwilligerswerk willen laten doen. Deze zijn onder meer te vinden via vrijwilligerscentrales of steunpunten die beschikken over speciale makelaars voor maatschappelijk betrokken ondernemen of een beurs organiseren waar bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en een match maken rond vrijwilligerswerk.

Geleide vrijwilligers

Gemeenten, instanties en scholen die mensen (werk)ervaring willen laten opdoen, activeren, kennis laten maken met vrijwilligerswerk als maatschappelijke stage of als tegenprestatie. Lees meer over geleide vrijwilligers.

Vrijwilligers met beperking

Organisaties die mensen met een (verstandelijke) beperking begeleiden die willen participeren via vrijwilligerswerk.

Aansluiten bij motieven en beschikbare tijd

Vrijwilligers verschillen vaak in hun motivatie om vrijwilligerswerk te doen, en in de tijd die ze daarvoor beschikbaar hebben. Hun basismotivatie is echter veelal hetzelfde: ze willen zich inzetten voor hun medemens. Tegelijkertijd heeft het vrijwilligerswerk ook betekenis en waarde voor de vrijwilliger omdat ze er mensen door ontmoeten, de zorgsector leren kennen of ervaring opdoen voor het werken in de zorg. Voor bepaalde groepen spelen sommige motieven meer dan voor andere. Sommige vrijwilligers zijn regelmatig en langdurig actief, anderen doen liever eenmalig of kortdurend vrijwilligerswerk.

Overzicht motivatie en tijdsbesteding
 

Specifieke motivatie

Regelmatige tijdsbesteding

Eenmalige tijdsbesteding

Vrijwilligers vanuit eigen keuze

Vaardigheden en talenten inzetten en/of verder ontplooien.

Mensen ontmoeten en samenwerken

Van 2 tot 20 uur (of meer) per week

Van halve dag tot aantal dagen per jaar

Werknemers vrijwilligers

Teambuilding met collega's

Zorgsector leren kennen

 

Van halve dag per jaar tot aantal dagen per jaar

Geleide vrijwilligers

(Werk)ervaring opdoen

Vaardigheden en talenten inzetten en/of (bij)leren

Voldoen aan de opdracht (omdat het moet)

Van 30 uur per schoolloopbaan tot 20 uur (of meer) per week

 

Vrijwilligers met beperking

Deelnemen aan samenleving

Werk doen dat binnen vermogen ligt

Van 2 tot 20 uur (of meer) per week

 

Voordelen van een divers vrijwilligersbestand

  • Jongeren brengen een 'frisse wind' binnen, een nieuw geluid. Ze zetten nieuwe activiteiten op zoals computerles en spelletjes spelen op de Nintendo. Generaties treffen elkaar. Als ze enthousiast raken, blijven ze vrijwilligerswerk doen.
  • Ouderen beschikken over vele vaardigheden en tijd. Beide zijn zeer welkom in de zorg. Ze vangen ook allerlei signalen van cliënten op die te benutten zijn om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren.
  • Allochtonen brengen andere culturen en gewoonten mee. Deze zijn aanleiding tot nieuwsgierigheid bij cliënten en contact. Ze sluiten ook aan bij diverse cliëntengroepen die al ‘binnen’ zijn, waardoor er herkenning en aanspraak is.
  • Re-integranten willen hun vaardigheden vergroten via vrijwilligerswerk. Ze komen vaak voor meerdere dagen per week. Daardoor zijn ze voor allerlei aanvullende werkzaamheden in te zetten om beroepskrachten bij te staan.
  • Bedrijven en werknemers bieden kennis en extra inzet van menskracht. Bijvoorbeeld door advies over marketing of (eenmalige) hulp bij een evenement. Het helpt organisaties een stap verder en biedt cliënten een onvergetelijke belevenis.

Praktijkervaringen

Op de site Zorg Beter met Vrijwilligers staan praktijkvoorbeelden van zorgorganisaties die werken aan een divers vrijwilligersbestand.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]