Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Vrijheidsbeperking

Familie informeren bij vrijheidsbeperking

De familie (of wettelijk vertegenwoordiger) van de cliënt moet toestemming geven voor de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Om hierover mee te kunnen beslissen hebben ze goede informatie en voorlichting nodig.

Familie informeren

Familie heeft er recht op om op een goede manier geïnformeerd te worden over de zorg en de keuzes die worden gemaakt, ook op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de eerste plaats is het de taak van de behandelaar om de zorg te bespreken en af te stemmen met de familie of de wettelijk vertegenwoordiger. Zorgmedewerkers zijn echter vaak het dagelijks aanspreekpunt voor familie. Geef daarom uitleg als de familie om toelichting vraagt en verwijs zo nodig door naar de behandelaar of je leidinggevende. 

Informeer de familie  over de volgende zaken:

  • De aanleiding voor de toepassing van de maatregel: welk gevaar of risico loopt de cliënt zonder toepassing van de maatregel.
  • De voor- en nadelen van de maatregel.
  • Mogelijke alternatieven en de voor- en nadelen van deze alternatieven.
  • De rechten van de familie om een maatregel te weigeren.

Brochure 'Zorg voor leven in vrijheid'

De brochure 'Zorg voor leven in vrijheid' is bestemd voor wettelijke vertegenwoordigers en eerste contactpersonen van cliënten in de verpleging en verzorging en van cliënten met een verstandelijke beperking die te maken hebben met vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze brochure geeft antwoord op de meest voorkomende vragen van familieleden en is daarom ook geschikt voor zorgmedewerkers om te lezen. Zij raken dan op de hoogte van de vragen van familieleden en van het perspectief van waaruit zij kijken naar het afbouwen van vrijheidsbeperking. Download gratis de brochure Zorg voor leven in vrijheid (pdf)

Op de website www.dwangindezorg.nl is veel informatie te vinden over toepassing van vrijheidsbeperking in de zorg. Deze website heeft een speciale ingangen voor cliënten, familie en professionals. De site is een initiatief van het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie.

Bron

Werkboek Leven in vrijheid, werken aan vrijheid, Sting 2008

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]