Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Vrijheidsbeperking

Voorschrijfbeleid verbeteren

PROPER-interventie

PROPER staat voor Prescriptie Optimization of Psychotropic drugs in Elderly nuRsing home patients with dementia. De interventie bestaat uit een halfjaarlijkse gestructureerde medicatiebeoordeling. De interventie is ontwikkeld door het IVM op basis van de Verenso richtlijn ‘Probleemgedrag’ en de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ van de NHG. Bij de interventie horen een implementatiewerkboek, formulieren en nascholing. Dit programma is bedoeld voor de specialist ouderengeneeskunde, apotheker en verzorgende. Meer informatie op de website van Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON).

Signaallijst medicijnen bij dementie

Deze signaallijst helpt de bijwerkingen van de verschillende soorten medicijnen in beeld te krijgen. Zorgmedewerkers kunnen de lijst invullen en zo de arts beter informeren. De arts bepaalt of de medicatie aangepast moet worden. De signaallijst is vooral ook bedoeld voor verzorgenden in de thuiszorg. Op de website medicijngebruik van het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) vind je tussen verschillende producten en methoden ook de signaallijst. Na aanmelding is deze lijst daar te downloaden.

Richtlijn probleemgedrag

De richtlijn probleemgedrag (Verenso 2008) bestaat uit twee delen:

  • Een medicatieparagraaf voor voorschrijvend artsen met aandacht voor de bredere analyse van probleemgedrag.
  • Een addendum gericht op inzet en taken van andere disciplines bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van probleemgedrag.

De handreiking, bedoeld voor artsen in de ouderenzorg, bevat een stroomschema voor een methodische aanpak van ziektediagnostiek bij dementie. Ook bevat het een uitwerking van ziekte- en zorgdiagnostiek met bijbehorende overwegingen. De richtlijn wordt nu herzien, de vernieuwde versie verschijnt in 2017.
Ga naar de richtlijn probleemgedrag, met herziene medicatieparagraaf 2008 (pdf) op de website van Verenso.

Handreiking antipsychoticagebruik in verpleeghuizen

In deze Engelstalige handreiking voor artsen staan praktische tips voor voorschrijvende artsen bij het starten en afbouwen van antipsychotica. Hier te vinden op de website van Cambridge Journals.

Farmacotherapeutisch Kompas: Haldol

Behandeladvies voor artsen over het middel haloperidol. Belangrijk is deze waarschuwing uit het behandeladvies: 'haloperidol is niet goedgekeurd voor de behandeling van gedragsstoornissen bij dementie'. Ga naar het Farmacotherapeutisch Kompas voor het volledige behandeladvies

NHG-Standaard Delier

De NHG-Standaard Delier geeft richtlijnen voor signalering van een delier en het diagnostisch en therapeutisch beleid bij een delier. Op de website van NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) vind je de standaard

10 uitgangspunten voor psychofarmaca 

Deze 10 uitgangspunten zijn tot stand gekomen in het kader van het Vilans-programma ‘Het kan beter met minder’. Een groep experts uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, bestaande uit artsen, gedragswetenschappers, onderzoekers, apotheker, huisarts, manager, bestuurder en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben deze uitgangspunten verwoord.
10 uitgangspunten voor psychofarmaca gebruik bij probleemgedrag (pdf)

Stappenplan in de wet Zorg en dwang

Het wetsvoorstel Zorg en dwang introduceert een stappenplan om in multidisciplinair verband te zoeken naar vrijwillige maatregelen om het ernstig nadeel af te wenden, voordat (in het uiterste geval) wordt overgegaan tot onvrijwillige zorg. Je vindt de schematische weergave van het besluitvormingsproces bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Marjolein van Vliet

mail | meer info

m.vanvliet@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven