Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Verbeteren doe je zo

Schrapsessies regeldruk

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens de schrap- en vervolgsessies regeldruk. Samen met je collega’s ga je aan de slag om de regeldruk binnen jouw organisatie in kaart te brengen en terug te dringen. Doe mee en meld je aan voor een gratis schrapsessie. In 2019 organiseren we er 14 door heel Nederland!

Voor wie zijn de schrapsessies?  

Multidisciplinair team van 5-8 medewerkers uit de langdurige zorg. Een team bestaat uit een afvaardiging van zorgmedewerkers, bestuur of management en kwaliteit- /beleidsmedewerkers.

Let op: we organiseren speciale schrapsessies voor de verpleeghuiszorg en voor de wijkverpleging.

Wanneer?  

Schrapsessie op maat

In overleg kunnen we ook een schrapsessie op maat aanbieden. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op door een mail te sturen naar minderregeldruk@vilans.nl

Snappen, schrappen en verbeteren

De schrap- en verbetersessie bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is een schrapsessie waarin we aandacht besteden aan het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en werkprocessen. We verkennen waar regels vandaan komen, hoe nieuwe (onnodige) regels voorkomen kunnen worden en hoe je processen kunt verbeteren. Laat je inspireren door de ervaringen van andere deelnemers!

Na de schrapsessie ga je binnen je organisatie aan de slag met het schrappen van regels of slimmer registreren. 6-8 weken na de schrapsessie vindt de tweede bijeenkomst plaats, de vervolgsessie. Dan ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen en heeft als doel te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden.

Aan de slag voor meer tijd voor zorg

Je gaat tijdens de dag met jouw team aan de slag met de tool ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ om de regeldruk binnen je organisatie inzichtelijk te maken. Aan het einde van de bijeenkomst heb je een top 3 van regels en registraties geformuleerd waaraan je wilt werken. Je gaat naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen, en ideeën om te zorgen voor merkbaar minder administratieve lasten en meer tijd voor zorg!  

Programma

13.00 – 13.30 uur Inloop
13.30 – 13.45 uur Plenair programma
13.45 – 15.15 uur Aan de slag: werken aan minder regeldruk
15.15 – 15.45 uur Kennis uitwisseling & resultaten delen  
15.45 – 16.30 uur Hoe nu verder?
Vanaf 16.30 uur  Borrel

Vervolgsessie: uitwisselen van ervaringen en vinden van oplossingen

Niet alle onnodige regels en processen zijn makkelijk zelf af te schaffen of slimmer te organiseren. Sommige regels worden vanuit de overheid of inspectie opgelegd. Daarom ga je tijdens de vervolgsessie met organisaties zoals de inspectie of beroepsorganisaties in gesprek over verschillende vraagstukken en mogelijke oplossingen rondom administratieve lasten. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals de risicosignalering, handtekening onder het zorgplan of de-implementatie van checklists. Met jouw kennis en ervaring van de praktijk kunnen we zo de regeldruk écht aanpakken! 

De vervolgsessie is bedoeld voor 2-3 vertegenwoordigers van jouw organisatie die zich bezighouden met het thema regeldruk en aanwezig waren tijdens de schrapsessie. 

[Ont]regel de langdurige zorg

De schrapsessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

Wat kunnen we leren van schrapsessies?

Filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld beschrijft in de publicatie ‘Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen?’ welke lessen er zijn geleerd van de schrapsessies en hoe we een einde kunnen maken aan de regeldruk in de zorg.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over de schrapsessies? Stuur dan een mail naar Inge Klabbers, projectassistent (ont)regel de langdurige zorg, via minderregeldruk@vilans.nl.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]