Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Verbeteren doe je zo

Minder registraties

Als zorgmedewerker ben je veel tijd kwijt met het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd, die je liever aan de cliënt besteedt. En welke registraties zijn nu wettelijk verplicht en welke niet? Bekijk het ‘Overzicht verplichte registraties in de langdurende intramurale zorg’ en de Factchecker voor de wijkverpleging.

Overzicht wettelijk verplichte registraties

Wettelijk verplichte registratiesHet overzicht laat zien welke registraties verplicht zijn. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod. Met dit overzicht wil Vilans een discussie op gang brengen over nut en noodzaak van bepaalde registraties. Dit overzicht helpt om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan met het opruimen van zelf opgelegde registraties.
Download Overzicht wettelijke verplichte registraties - intramuraal (herziene versie, mei 2016)

Vilans onderzocht voor het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ welke registraties het meest worden uitgevoerd in de intramurale ouderenzorg. Daaruit bleek dat zorgorganisaties veel meer registreren dan ze volgens de wet verplicht zijn. Samen met De Zorgzaken Groep heeft Vilans dit overzicht gemaakt.

Factchecker: registraties wijkverpleging terugdringen

De meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit als registratielast ervaren. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle namelijk lastig te realiseren. De Factchecker wijkverpleging laat zien welke registraties verplicht zijn, wat de achterliggende reden is en hoe je de registratielast kunt beperken. Ook de 5-minutenregistratie komt aan de orde.

De Factchecker is ontwikkeld door Vilans samen met het ministerie van VWS, Verzorgenden & Verpleeg-kundigen Nederland (V&VN), Branchevereniging BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De juridische inhoud is opgesteld door Mr. W. Wickering van de Zorg Zaken Groep.

Weet wat je meet: aan de slag met kwaliteitsinformatie

De methodiek 'Weet wat je meet' helpt je om met het zorgteam aan de slag te gaan met metingen en registraties. Leer om met deze cijfers zelf te beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is of dat actie nodig is. De methodiek staat boordevol verhalen van teams, handige hulpmiddelen, filmpjes en werkvormen. Kwaliteitsverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, maar ook verzorgenden-ig die aandachtsvelder zijn kunnen er mee aan de slag. De methodiek is ontwikkeld door V&VN en Vilans in de werkplaats Leiderschap in kwaliteit van Zorg voor Beter.

Toolkit: minder papier - meer tijd voor zorg

toolkit registratielastSamen met het team inventariseer je eerst welke registraties er zijn. Met post-its plak je die op het speelveld. Daarna kijk je welke registraties wettelijk verpicht zijn. En belangrijker nog: welke niet? Vervolgens maak je een top 3 van registraties die je wilt afschaffen. 

De toolkit bestaat uit:

De Toolkit is voor 60 euro via de Vilans webwinkel te bestellen.

Drie gratis webinars

Drie informatieve webinars over kwaliteitsverbetering in de zorg: over 'elke dag een beetje beter' (lean werken in de zorg), het verminderen van onnodige zorghandelingen en het verminderen van registratielasten.

Standpunt Registratielast V&VN

Het Standpunt Registratielast van V&VN benadrukt dat niet alle registraties zinloos zijn. Integendeel, werken met een zorgplan is de basis van goede patiëntenzorg. Evenals risicosignalering als methodische aanpak. Eén van de redenen waarom registraties als last worden ervaren is dat verpleegkundigen en verzorgenden geen terugkoppeling krijgen van de geregistreerde gegevens. Het nut van de registraties blijft dan onduidelijk. Beter is het daarom als team zelf te bepalen of er kwaliteitsverbeteringen nodig zijn en die in gang te zetten. Dan zie je direct resultaat van je registraties. Lees het Standpunt Registratielast van V&VN (pdf)

Actieplan voor terugdringen regeldruk

Het ministerie van VWS presenteerde in mei 2018 een actieplan om de administratieve rompslomp in de zorg terug te dringen. In het actieplan '(Ont)Regel de Zorg' staan per sector allerlei regels genoemd die geschrapt kunnen worden. Wij zetten de schrappunten voor wijkverpleegkundigen en verpleeghuismedewerkers op een rij.

Download het actieplan '(Ont)Regel de Zorg' (pdf)

Wijkverpleging - maatwerk ipv.  standaard registeren

Eén van de grootste irritaties voor verpleegkundigen en verzorgenden is het standaard moeten registreren van zaken, los van de zorgzwaarte of de relevantie voor de cliënt, maar alleen om aan te tonen dat er aan risicosignalering gedaan wordt. Anne Marie Vaalburg, namens V&VN lid van de werkgroep: "We roepen zorgaanbieders daarom op om niet standaard maar ‘betekenisvol’ te registreren. De zorgvraag van de cliënt en de deskundigheid van de professional moet centraal staan. De verantwoording richting externe partijen is hieraan ondergeschikt, zonder (onnodige) extra administratieve lasten.’ Lees meer: Maatwerk in plaats van standaard risicosignalering (pdf)

Rapport Resultaten vermindering administratieve lasten eerstelijnszorg (pdf)

Cliëntendossier is een tijdvreter

Medewerkers in de langdurige zorg besteden een kwart van hun tijd aan administratieve taken, terwijl zij zelf 15 procent reëel zouden vinden. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Berenschot onder 2.200 medewerkers (juli 2016). Bovenaan het lijstje met taken die de meeste tijd vergen, staat het (elektronisch) cliëntendossier. Daarnaast worden de overdracht, het opstellen van rapportages en evaluaties, correspondentie en plannen en roosteren, genoemd als tijdsintensieve taken.
Zorgorganisaties zelf kunnen deze taken goed beïnvloeden, vindt Berenschot. Kijk kritisch naar wat geadministreerd ‘moet’ worden, richt vervolgens de administratieve processen zo efficiënt mogelijk in en ondersteun deze met gebruiksvriendelijke software, adviseert het bureau.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Laura 7/2/2017

Geachte mevrouw, meneer,
fijn dat er wordt ingezoomd binnen het registreren rondom de (intramurale) zorg. Goed ook om hierover in discussie te gaan en kritisch te kijken wat er nu daadwerkelijk geregistreerd moet worden.
Wel wil ik me hierbij ook richten op de thuiszorg en daarbij de zorgverzekeraars die de verantwoording willen zien van de geleverde zorguren. Een ander soort registratie dus. Naast registratie die wellicht echt nodig is om kwaliteit te bieden (denk aan het zorgleefplan), dienen medewerkers binnen de thuiszorg ook nog de tijden per cliënt, per moment te registreren én wat ze hebben gedaan binnen dat moment. Momenteel richt ik mij hierop en is het verbazingwekkend hoeveel handelingen hiervoor gedaan moeten worden en hoeveel disciplines hiermee bezig zijn. Een extra last op de schouders van de zorgmedewerkers, ten koste van de tijd daadwerkelijk besteedt aan de cliënt.
Het zou mooi zijn om hierover ook de discussie te starten.


Mandy 7/2/2017

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van het thema: Verbeteren doe je zo, hoofdstuk: minder registraties, hieronder graag de volgende vraag.
Zojuist heb ik het Overzicht wettelijke verplichte registraties - intramuraal (herziene versie, mei 2016) van Vilans gelezen. Hieruit vroeg ik mij af, hoeveel registratie er in het zorgdossier van de cliënt moet blijven voordat het afgeroomd mag worden.
Ik hoor verschillende geluiden om mij heen. Dat er 1 maand registratie in het dossier van de cliënt moet zitten en de rest afgeroomd mag worden naar het schaduwdossier. Tevens hoor ik ook dat de richtlijn 2 maanden is.
Welke afspraken zijn hierover opgesteld? Welk termijn moeten wij als zorgaanbieder aanhouden.
Ik hoor het graag.