Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Doel bepalen

Na de eerste stap is het van belang meer te focussen op de juiste doelen, de juiste aandachtspunten en resultaten én deze SMART te formuleren.

SMART is de afkorting voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Na het globale eerste idee is het zaak om, kwalitatief en zo mogelijk kwantitatief, verder te onderzoeken of de aannames kloppen die tot dan gedaan zijn. Om te kunnen bepalen waarop het project zich moet richten, is het nodig om te begrijpen wat de oorzaak is van het ervaren probleem en wat de symptomen zijn. Verder is in deze fase van belang om de eerste projectstructuur te verstevigen en het aantal sleutelfiguren dat achter het doel van het project staat te vergroten.  Download werken met SMART-doelen (pdf), het oefenblad SMART doelen (pdf) en PDSA-affiche (pdf)

Stappenplan: van project naar effect

Vilans maakte een stappenplan dat je als voorbeeld kunt gebruiken voor hoe je een verbeterproject kunt doorlopen. Uiteraard kun je hier een eigen invulling aan geven en de stappen gebruiken die jij nodig hebt om in je organisatie het gewenste effect te bereiken. Stappenplan: in tien stappen van project naar effect (pdf)

Bepaal het effect van jouw project

Effect van project in de zorgDeze tool kun je gebruiken om vóóraf het effect van je project te bepalen, maar ook om het doel van je interventies scherp te krijgen. Bijvoorbeeld: Wat beoog je met de startbijeenkomst? Wanneer ben je tevreden na een gesprek met medewerkers? Wat moet het ontwikkelde product opleveren? Ook ná je interventies kun je de tool gebruiken: heb je het afgesproken effect ook behaald? De tool is ontwikkeld door Vilans.
Download: Bepaal het effect van jouw project (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.