Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Meten en begrijpen

Als er voldoende draagvlak is en de richting van het project helder is, komt het meten in beeld.

Het meten heeft in deze fase twee doelen. Ten eerste het in kaart brengen van de uitgangssituatie van het project om te kunnen bepalen wat er nodig is om het gestelde doel en resultaat te bereiken. Ten tweede om antwoord te kunnen geven op de vraag of veranderingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn. Meten is essentieel om resultaten aan te kunnen tonen. Tussentijds en achteraf. Daarom maakt meten deel uit van de kwaliteitscirkel. Door te meten ontstaat er inzicht in de effecten van de uitgevoerde verbeteracties, en wordt duidelijk wat wel werkt en wat niet.

Meten

Verwachtingen en ideeën vanuit de organisatie en van buiten de zijn een bron van informatie voor het bepalen hoe uw organisatie ervoor staat. Op basis daarvan stelt u vast wat u wilt verbeteren en wat u daarmee wilt bereiken. Prestatie-indicatoren zijn binnen organisaties meetbare doelen, meestal gekoppeld aan de strategie van de organisatie. De meeste doelen worden niet bereikt door één individu, maar door meerdere personen of door een afdeling in de organisatie. Het opstellen van gemeenschappelijke doelen helpt om een samenhorigheidsgevoel te creëren en om uitkomsten van verbetering inzichtelijk te maken.

Nulmeting

Een nulmeting is dé manier om rond het verbeterthema de huidige situatie in kaart te brengen. Bij meten wordt meestal aan kwantitatieve gegevens gedacht. Voor een aantal thema’s is hierop inderdaad te meten; bijvoorbeeld het aantal valincidenten, het percentage cliënten dat tevreden is over de zorgverlening, ziekteverzuim en bedbezetting.

Andere thema’s zijn veel minder goed 'hard' te maken, zoals zelfsturing of bejegening van cliënten. Bij deze ‘zachtere’ verbeterthema’s zijn kwalitatieve meetmethodes prima geschikt om toch gegevens te verzamelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interviews en zelfevaluaties.

Ook de gegevens uit metingen die u toch al doet (of moet doen), kunnen dienen als uitgangsmeting voor de verbetering.

Kenmerken van indicatoren

 • Een indicator is een meetbaar fenomeen (meestal getal) dat een signalerende functie heeft. Voorbeelden van indicatoren zijn: personeelsverloop, de wachttijd op afdeling x, het aantal opnamen, percentage nieuwe producten, omzetgroei en productiviteit.
 • Betrouwbare indicatoren zijn gekoppeld aan de registratie van gegevens.
 • De management informatie is bepalend voor de ontwikkeling van prestatie indicatoren.
 • Wijkt een indicator af van de norm dan is bijsturing nodig.
 • Nut van een indicator: vergemakkelijken meten van vooraf genormeerde resultaten en daarop sturen.

Soorten indicatoren

Er zijn 3 soorten indicatoren:

 • Procesindicator
  Indicatie over verloop van processen (bijv. doorlooptijd aanvraag tot het moment behandeling wordt ingezet).
 • Structuurindicator
  Informatie over organisatorische voorwaarden waarbinnen een instelling verantwoord kan leveren (bijv. ziekteverzuim medewerkers of deelname medewerkers cursussen deskundigheidsbevordering).
 • Uitkomstindicator
  Informatie over uitkomsten over bijvoorbeeld geleverde behandeling (bijv. mate van tevredenheid cliënten over bejegening door medewerkers of percentage cliënten met complicaties na een behandeling).

Indicatoren in de zorg

In de zorg worden voornamelijk twee soorten indicatoren gebruikt: de tevredenheid van patiënten en medewerkers en ongewenste gebeurtenissen zoals incidenten en klachten.

 • Ontwikkeling indicatoren.

nastreven bepaald doel (verhogen omzet of nieuwe producten); 
voldoen aan bepaalde richtlijn.

 • Bij indicatoren gaat het meestal om percentage of ratio.
 • Kies niet teveel indicatoren, het verzamelen van informatie kost tijd. 
 • Kies indicatoren waarbij het verzamelen van informatie weinig tijd kost en beschikbaar is binnen de management informatie.

Ontwikkelen van prestatie indicatoren

 • Ontwikkeling prestatie indicatoren volgens een groeimodel (uitbreiding indicatoren in de loop van de jaren).
 • Het is een dynamisch proces.
 • In lijn met de ontwikkelingen van management informatie en ICT. 
 • Moeten in lijn zijn met de missie, visie en doelen van de organisatie.

Materialen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer