Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Meer werken in een netwerk

'Wij betrekken verwanten bij alle dingen die we doen. Van avondeten maken tot activiteiten. Dat komt doordat we meer kleinschalig zijn gaan werken. En uitnodigend zijn. Daar zijn we trots op.'

Familie, vrienden en netwerk

Het nieuwe zorgen vindt plaats in een andere omgeving. De zorg komt vaker uit de instelling en wordt veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid, met een nadrukkelijke rol voor familie, vrienden en het netwerk van de cliënt. Dat is best lastig. Uit interviews blijkt veel medewerkers die rol van het sociale netwerk erkennen, maar dat de praktijk weerbarstig is: het is zoeken hoe je de inzet van familie en vrienden en vrijwilligers effectief kan organiseren.
Ook het samen werken in de wijk of met andere zorgaanbieders verdient aandacht. Waar ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid voor samenwerken? Waar vind ik de sociale kaart? Hoe gaat dat met die wijkteams?
Voor het realiseren van goede samenwerking met familie, vrienden en vrijwilligers lees ook thema’s en  op Zorg voor Beter.

‘Een paar jaar geleden nog maar was het familie niet toegestaan voor 11 uur het verpleeghuis in te komen… Dat nodigt niet echt uit om mee te komen doen of te participeren.’

Verbeteropgaven en vragen

Hoofd

Zicht op het netwerk van de cliënt, het netwerk in de wijk en de sociale kaart. Duidelijkheid in beleid en regels is gewenst over de plek van deze netwerken. Hoe gaan we om met familie en mantelzorgers, vooral wanneer ze mondig zijn of afwezig

Hart

Persoonlijk toetsen van nieuwe waarden: Passen de nieuwe waarden wel bij mij? Bij mijn eigen drijfveren als zorgmedewerker? Het gaat meer over ondernemend zijn, proactief, creatief en minder om zorgend, dienend te zijn. Deel uitmaken van een netwerk is wat anders dan teamlid zijn.

Handen

Het is nodig vaardigheid en ervaring op te doen met het werken in een netwerk. Hoe leg je contacten, leren over de schutting te kijken van de eigen organisatie en een rol krijgen in nieuwe samenwerkingen.

Voor uitleg over hoofd – hart – handen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.