Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Meer met minder: kostenbeheersing

De transitie is vooral ingegeven door uit de hand lopende zorgkosten. De vernieuwde zorg betekent hoe dan ook dat er 'meer met minder' moet worden gedaan.

Veel medewerkers ervaren nu al bezuinigingen en zijn zich meer bewust van kosten. Dat levert soms dilemma’s op. Persoonsgerichte, kwalitatief goede zorg kan op gespannen voet staan met kostenbeheersing. 'Hoe leg ik dat uit aan de familie?'  'Moet je een cliënt die ver weg woont, niet meer wekelijks bezoeken?' Een manager in de ouderenzorg zegt: 'Kostenbewustzijn begint bij ons: wij moeten het uitleggen. De familie moet gewoon een gespecificeerd kostenoverzicht krijgen'. Bij het thema  staan verschillende werkvormen om meer bewust te leren om gaan met tijd.

Citaat: ‘We moeten transparant zijn over wat we (professionals en mantelzorgers en vrijwilligers) met elkaar mogen doen. Wat zit er in een indicatie en wat niet? En als ik x uur mag langskomen voor taken A, B en C. Waar liggen dan de prioriteiten en wie doet wat?’

Verbeteropgaven en vragen

Hoofd

Inzicht krijgen in de kosten, kennis over doelmatigheid en budget. Hoe moet je omgaan met dilemma’s tussen kwaliteit en kosten?

Hart

Omgaan met een soort verzakelijking in het werken: alles heeft een prijs. Het gevoel dat alles minder wordt, staat werkplezier in de weg.

Handen

Zorgmedewerkers zullen meer een dialoog moeten voeren en onderhandelen over kosten en effectiviteit met cliënten en hun netwerk. Daarnaast proactief zijn: kosten meewegen als er afspraken worden gemaakt.

Voor uitleg over hoofd – hart – handen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.