Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Materialen vernieuwde zorg

Werkboek teamleren
De nieuwe zorgmedewerker: DVD met werkopdrachten
Werkboek over samenwerken met netwerk cliënt
Handreiking voor thuiszorgmedewerkers
Beter communiceren
Brochure: Vernieuwend zorgen
Zelfsturende teams
Werkwijzer voor sociale netwerken
Mijn verbetermeter
Handreiking zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen
Hulpmiddelen indiceren voor wijkverpleegkundigen
Zelfredzaamheid van cliënten bepalen
Samenwerken met familie en vrijwilligers
Samen Beter Thuis voor mantelzorgers
Omgaan met tijdsdruk

Werkboek teamleren

werkboek teamlerenDe werkvormen in dit boek helpen je aan de slag te gaan met de verbeteropgaven die de vernieuwde zorg aan de zorgprofessionals stelt. Bijvoorbeeld: hoe kun je beter samenwerken met je team? Hoe kun je je kwaliteiten beter benutten? En hoe kun je beter samenwerken met mantelzorgers van de cliënt? In het gratis online werkboek van Vilans staan allerlei werkvormen over vijf verschillende thema’s. Het werkboek is gemaakt voor teamleiders en  medewerkers in de langdurige zorg.
Ga naar het online werkboek teamleren van Vilans.

Terug naar boven

De nieuwe zorgmedewerker: DVD met werkopdrachten

Zes filmpjes over de nieuwe zorgmedewerker: van taak- naar relatiegericht werken op een DVD. Bij de DVD zit een boekje met werkopdrachten die met een team of groep gedaan kunnen worden. De DVD met werkopdrachten is gemaakt voor verzorgenden, teamleiders, opleiders, docenten en praktijkbegeleiders. De DVD is voor 15 euro te bestellen via de webwinkel van Vilans.

Terug naar boven

werkboek samenwerken met netwerkWerkboek over samenwerken met netwerk cliënt

Het werkboek 'Aan de slag met je cliënt en zijn netwerk' geeft tips en inspiratie om het samenwerken met de familie van de cliënt te verbeteren. Met een ‘teamscan’ en vijftien casussen. Verpleegkundigen en verzorgenden vertellen hoe zij de samenwerking met familie oppakken. Het werkboek is geschreven voor zowel verpleeghuis, thuiszorg als dagactivering, en gemaakt door de werkplaats Samenredzaamheid van Zorg voor Beter (met onder andere V&VN).  
Aan de slag met je cliënt en zijn netwerk (pdf)

Terug naar boven

Handreiking voor thuiszorgmedewerkers

De handreiking ‘Informele netwerken versterken’ laat thuiszorgmedewerkers zien hoe ze aan de hand van een 5 stappenmethode cliënten kunnen helpen om hun eigen netwerk te versterken. De 5 stappen bevatten concrete tips voor verzorgenden en verpleegkundigen, die tot stand zijn gekomen op basis van ervaringen van thuiszorgmedewerkers.

Terug naar boven

Beter communiceren

De vernieuwde zorg vraagt om een andere houding ten opzichte van cliënten en hun netwerk. Zorgmedewerkers moeten meer dan voorheen in gesprek met cliënten, hun netwerk en collega’s. Beter leren communiceren is dan van groot belang. In het thema , elders op de site Zorg voor beter, staan hele praktische aanwijzingen voor het verbeteren van de communicatie, met handige hulpmiddelen als postertjes met ezelsbruggetjes: Laat OMA (Oordelen, Meningen, Adviezen) thuis, en Geef LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen).

Terug naar boven

Brochure: Vernieuwend zorgen

vernieuwend zorgZorgmedewerkers staan in het hart van de transitie van de langdurige zorg. Veranderingen in de zorg beginnen en eindigen bij hen. De brochure 'Vernieuwend zorgen' van Vilans zet de hoofdlijnen van vernieuwend zorgen op een rij. Dit themadossier is deels gebaseerd op deze publicatie.
Download de brochure Vernieuwend zorgen (pdf) of bestel de brochure voor 10 euro in de  webwinkel van Vilans.

Terug naar boven

Zelfsturende teams

Een zelfsturend team is een vaste groep zorgverleners die samen de zorg organiseert en levert. Er is geen manager die de medewerkers aanstuurt. Uit onderzoek blijkt dat het werken in zelfsturende teams positieve effecten heeft voor zowel cliënten als medewerkers. De kosten nemen af, de kwaliteit van de zorg wordt hoger en de medewerkers zijn meer tevreden met hun werk. In voor zorg! heeft een handleiding ‘Zelfsturende teams in de thuiszorg’ gemaakt. Ook biedt In voor zorg! een online platform voor ondersteuning. 
Handleiding zelfsturende teams (pdf)

Terug naar boven

Werkwijzer voor sociale netwerken

Deze werkwijzer bestaat uit 9 handige kaarten waarmee je direct een snelle start maakt in het werken aan sociale netwerken. Aanvankelijk ontwikkeld voor mensen met een beperking, maar ook heel goed te gebruiken in de ouderenzorg.
Werkwijzer Sociale Netwerken (pdf, Vilans)

Overzicht methoden sociale netwerken

Er zijn verschillende beproefde methodieken. Twee partners van Zorg voor Beter, ActiZ en Vilans, verzamelden samen met Movisie de 44 meest bekende methoden
Aan de slag met sociale netwerken (pdf, Vilans)

Terug naar boven

Mijn verbetermeter

'Mijn Verbetermeter' is een instrument dat ActiZ heeft ontwikkeld voor al haar leden. Het is bedoeld voor intern verbeteren en ter ondersteuning van de kwaliteitscyclus van een zorgorganisatie. Mijn VerbeterMeter is speciaal ontwikkeld voor de medewerkers in de zorg. Met Mijn Verbetermeter is het mogelijk om zélf zaken te meten en registreren die voor jou en je collega’s interessant zijn voor het verbeteren van de zorg voor cliënten. Lees meer en bekijk de video op www.mijnverbetermeter.nl of lees de folder: Mijn VerbeterMeter (pdf)

Lees het interview: Vivium Zorggroep werkt met Mijn Verbetermeter op de website Waardigheid en Trots.

Terug naar boven

Handreiking zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen

De 'Handreiking zelfredzaamheid' van Vilans bevat praktische handvatten en instrumenten, waaronder een zelfredzaamheidsmeter en tips voor motiverende gespreksvoering. Daarnaast biedt de handreiking ook verdieping: vanuit welke beroepsopvatting en normen en waarden werk jij? En hoe krijg je je team mee? De handreiking is ontwikkeld door de leerwerkplaats Zelfredzaamheid van Vilans, CarintReggeland en ZorgAccent.
Handreiking Zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen (pdf)

Terug naar boven

Hulpmiddelen indiceren voor wijkverpleegkundigen

In de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) zal de aanspraak 'wijkverpleging' worden geïntroduceerd. Verpleegkundigen krijgen een belangrijke taak in het indiceren en organiseren van de zorg. 

Terug naar boven

Zelfredzaamheid van cliënten bepalen

Er zijn veel handige instrumenten waarmee je kunt bepalen hoe zelfredzaam iemand is. De belangrijkste instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmeter, Zelfredzaamheidsradar en Zelfredzaamheid-matrix. In deze publicatie staan de verschillende instrumenten op een rij: Zo zelfredzaam: een overzicht van instrumenten (pdf)
Lees meer:  op Zorg voor Beter.

Terug naar boven

Samenwerken met familie en vrijwilligers

Samenwerken met familie en het netwerk van de cliënt is een belangrijk bestandsdeel van vernieuwend zorgen. Bij het elders op deze site staat de Toolkit Familieparticipatie waarmee zorgorganisaties aan de slag kunnen om de samenwerking met familie te verbeteren.

Terug naar boven

Samen Beter Thuis voor mantelzorgers

De website samenbeterthuis.nl biedt mantelzorgers antwoord op vele, prakstiche zorgvragen, vaak verduidelijkt met een filmpje. Bijvoorbeeld: Hoe til ik mijn moeder uit de stoel zonder mijn rug te belasten? Waar bestel ik een rolstoel en waar moet ik dan op letten? Hoe kan mijn instabiele vader veilig onder de douche? Bekijk als voorbeeld het filmpje (ca 1,5 minuut) over hoe je de stoep op en af kunt met een rollator:

https://youtu.be/1K8yGzHXhuc

Terug naar boven

Omgaan met tijdsdruk

Zorgmedewerkers hebben vaak last van tijdsdruk. Bij vernieuwend zorgen moet er ook 'meer met minder', waardoor er een toenemende tijdsdruk op de loer ligt. In het thema  elders op de website van Zorg voor beter staan praktische tips en allerlei interactieve werkvormen om beter te leren omgaan met tijd in de zorg.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]