Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Links veranderingen zorg

Informatie langdurige zorg en ondersteuning

Informatieve website van het ministerie van VWS over de zorgwetten en het organiseren van passende zorg bij complexe zorgvragen. Met een overzicht van de veranderingen die eraan komen.

Waardigheid en trots op locatie

Op de website Waardigheid en trots op locatie, de website die hoort bij het verbeterplan van het ministerie van VWS, vind je de ervaringen van de verbetertrajecten in de verpleeghuiszorg. Naar de website waardigheidentrots.nl.

Wlz-overgangsrecht

Sinds 2015 is er veel veranderd in de zorg. Deze pagina op de website van Zorginstituut Nederland beantwoordt vragen als uw zorg onder overgangsrecht valt, of als u vragen heeft over de afbakening tussen zorgwetten.
Website Wlz-overgangsrecht

Zo werkt de zorg

Hoe werkt het zorgstelsel in Nederland? Wie is wie, wat zijn relevante wetten en hoe lopen de geldstromen? Dit zijn vragen die het Platform Zó werkt de zorg wil beantwoorden. Het doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke, eenduidige en neutrale feiten over de zorg. De zorg helder in beeld.

Infographic hervorming langdurige zorg

Overzichtelijke infographic over de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Download de Infographic hervormingen langdurige zorg (pdf) van de website van Vilans.

Nationale Kennistest Zorgwetten

In de zorg is de afgelopen tijd veel veranderd. Weet jij wat dit betekent voor de mensen die jij als professional helpt? Ken jij de ins en outs van de nieuwe zorgwetten? Test je kennis via de Nationale Kennistest Zorgwetten op de website van Bureau HHM.

Brancheorganisatie ActiZ

Op de website van ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers voor ouderen, chronisch zieken, kraam en jeugdgezondheid, is informatie en nieuws te vinden over hervormingen in de langdurige zorg.

Beroepsorganisatie V&VN

V&VN is de vereniging van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Op hun website informatie over de gevolgen van veranderingen in de zorg voor het werk van verpleegkundigen.

Kenniscentrum Vilans

Het werk van zorgmedewerkers verandert. Hierover is het nodige te vinden op de website van Vilans.
Zorgmedewerker in verandering op Vilans.nl.

In voor mantelzorg

Het programma ‘In voor mantelzorg’ richt zich op zorgaanbieders die de ondersteuning van mantelzorgers willen verbeteren en de samenwerking met mantelzorgers willen bevorderen. Op de website nieuws op dit terrein, instrumenten en interviews. Ook is er aandacht voor het signaleren en voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Het project wordt uitgevoerd door Vilans en Movisie, gefinancierd door VWS.
www.invoormantelzorg.nl.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]