Vernieuwend zorgen

Links hervormingen zorg

Waardigheid en trots

Op Waardigheid en trots, de website die hoort bij het verbeterplan van staatssecretaris Van Rijn voor de verpleegzorg, zijn de ervaringen te vinden van de verbetertrajecten die gestart zijn. Het gaat om 151 verbetervoorstellen van verpleeghuiszorgaanbieders die betrekking hebben op ongeveer 670 locaties. 
Waardigheidentrots.nl

WLz Overgangsrecht

Sinds 2015 is er veel veranderd in de zorg. Deze website beantwoordt vragen als uw zorg onder overgangsrecht valt, of als u vragen heeft over de afbakening tussen zorgwetten.
Website Wlz Overgangsrecht

Zo werkt de zorg

Hoe werkt het zorgstelsel in Nederland? Wie is wie, wat zijn relevante wetten en hoe lopen de geldstromen? Dit zijn vragen die het Platform Zó werkt de zorg wil beantwoorden. Het doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke, eenduidige en neutrale feiten over de zorg. De zorg helder in beeld.

Wmo Kennisportaal 

Om gemeenten en zorgaanbieders zo min mogelijk administratieve last te geven bij de informatie-uitwisseling binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is het Wmo Kennisportaal ingericht. Dat is een digitale leeromgeving voor administratief medewerkers bij gemeenten en zorgaanbieders. Naar het Wmo Kennisportaal

Infographic van VWS

Infographic van het ministerie van VWS over de hervorming langdurige zorg. 
Infographic (pdf) op de website van VWS.

Nationale Kennistest Zorgwetten

In de zorg is de afgelopen tijd veel veranderd. Weet jij wat dit betekent voor de mensen die jij als professional helpt? Ken jij de ins en outs van de nieuwe zorgwetten? Test je kennis via de Nationale Kennistest Zorgwetten op de website van Bureau HHM.

Brancheorganisatie ActiZ

Op de website van ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers voor ouderen, chronisch zieken, kraam en jeugdgezondheid, is informatie en nieuws te vinden over hervormingen in de langdurige zorg.

Beroepsorganisatie V&VN

V&VN is de vereniging van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Op hun website informatie over de gevolgen van veranderingen in de zorg voor het werk van verpleegkundigen.

Kenniscentrum Vilans

Het werk van zorgmedewerkers verandert. Hierover is het nodige te vinden op de website van Vilans.
Zorgmedewerker in verandering op Vilans.nl.

In voor mantelzorg

Het programma ‘In voor mantelzorg’ richt zich op zorgaanbieders die de ondersteuning van mantelzorgers willen verbeteren en de samenwerking met mantelzorgers willen bevorderen. Op de website nieuws op dit terrein, instrumenten en interviews. Ook is er aandacht voor het signaleren en voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Het project wordt uitgevoerd door Vilans en Movisie, gefinancierd door VWS.
www.invoormantelzorg.nl
www.ikbeninvoormantelzorg.nl

Trends

Hoe ziet de toekomst er uit? In voor zorg heeft de wereld van 2020 verkent en alle trends op een rij gezet voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de organisaties, en de inhoud van het werk. Brancheorganisatie ActiZ doet elk jaar een benchmark waarbij ontwikkelingen en trends aan het licht komen. 
Trends 2020 op website van In voor zorg.
Jaarlijkse Benchmark van ActiZ.

Meldpunt gedwongen verhuizingen

Patiëntenfederatie NPCF, het Nationaal Ouderenfonds en ouderenkoepel CSO hebben een meldpunt ingericht voor mensen die ervaring hebben met gedwongen verhuizingen uit zorginstellingen of zich hier ernstige zorgen over maken. De organisaties willen de knelpunten in beeld brengen. In de komende vijf jaar zullen naar verwachting in totaal zo'n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen verdwijnen, berekende bureau Berenschot. Meldpunt voor gedwongen verhuizingen op website van NPCF.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Jeroen Schumacher

mail | meer info

j.schumacher@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer