Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Magentazorg: 'vertaling' plan van Van Rijn

'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen', het plan van aanpak van staatssecretaris Van Rijn met de poëtische titel, kan voor zorgmedewerkers heel abstract blijven. Daarom maakte Marja Raat, de kwaliteitscoördinator van Magentazorg in Noord-Holland, een serie voor de interne nieuwsbrief. Elke twee weken vertaalt ze een onderwerp uit het plan van aanpak concreet naar de werkvloer van Magentazorg. Een mooi voorbeeld voor andere zorginstellingen.

Interview met Marja Raat van Magentazorg

Magentazorg vertaalt plan van aanpak van Van RijnDe eerste aflevering gaat over het eerste speerpunt van het Plan van Aanpak van Van Rijn: de verbeterde samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener. Marja Raat laat zien dat dit 'goed past in de strategie en toekomstvisie van Magentazorg' en dat er al de nodige stappen zijn gezet, maar schrijft ook dat de omslag naar 'mijn leven, mijn plan' nog verbetering behoeft.

Lees meer over het

Hoe is het idee voor deze serie ontstaan?

'Er verandert veel in de zorg, dan lijkt zo'n plan weer iets nieuws dat bovenop alle veranderingen komt. Daarom heb ik geprobeerd de verbinding te zoeken met wat we nu doen. En een vertaling te maken naar de werkvloer, want mijn collega's staan daar toch iets verder af van beleidsmatige plannen. Het werkproces is daar gericht op het leven van alledag van onze bewoners. Daar telt 'Hoe gaat het vandaag met mevrouw Jansen?' Zo'n nieuw plan, dat in de media veel aandacht krijgt, kan ontmoedigend werken. Maar het is niet allemaal nieuw, dus toen hebben we als redactie van de nieuwsbrief gezegd: laten we proberen dit plan te vertalen naar onze organisatie en het te concreet maken.'

Dus vooral laten zien dat het past in wat we al doen

'Ja, zo staan er in het plan opmerkingen over anders opleiden. Wij hebben onze MagentAcademy en daar geven we meer aandacht aan welzijn en samenwerken met familie en vrijwilligers. Er staat in het plan iets over meer kleinschalig werken, wij hebben een verpleeghuis waar we al ruim 7 jaar kleinschalig werken. Veel sluit ook aan bij ons transitieplan, waar we nu volop aan werken. Ik denk dat voor veel organisaties 50 procent uit het plan niet nieuw is, tenzij je als organisatie de laatste jaren de ontwikkelingen helemaal niet gevolgd hebt.'

Wat is je opgevallen in het plan?

'Er zit spanning tussen enerzijds het ruimte geven aan de professional en de cliënt en anderzijds het toezicht op het naleven van regels; dat wordt verscherpt. Dat leidt tot een spagaat. Je hebt de vele  checklists en schoonmaakschema's en waar de inspectie ook nauwgezet op controleert. En aan de andere kant lijkt het plan van Van Rijn te suggereren dat je zelf als professional mag bepalen hoe vaak je vindt dat iets schoongehouden moet worden. Of dat je dat zelf met de bewoner in de instelling mag bepalen. Maar dat is natuurlijk niet zo, hier gelden allerlei normen voor.'

Wat is voor jullie organisatie de grootste uitdaging?

'Het grootste omslagpunt, ook voor Magentazorg is toch om de regie echt bij de bewoner te leggen. In de extramurale zorg is dat gemakkelijker, omdat je letterlijk bij iemand van buiten naar binnen stapt in iemands huis. In de intramurale zorg zou dat precies zo moeten zijn, maar dat is lastiger. Bewoners en medewerkers zitten als het ware onder één dak, toch is de kamer of het appartement van de bewoner natuurlijk ook zijn of haar huis. De zorg zit midden in een cultuurverandering, dat zie je ook bij ons. Soms denken medewerkers nog te aanbodgericht: 'zó laat douchen, zó laat eten' en als iemand dan anders wil, kan de reactie zijn 'maar dat past niet binnen onze planning'.'

'Er spelen ook dilemma's, zoals bij mensen in een bepaald stadium van dementie, waarbij het dag-nachtritme wordt omgedraaid, hetzelfde geldt voor Korsakov-patiënten. Dan probeert het team er juist voor te zorgen dat mensen overdag actief zijn en 's nachts rustig. Dan werkt het: 'u mag opstaan wanneer u wilt' niet.'

'Ook is het een uitdaging om 'technisch goede zorg' te combineren met 'wonen zoals de bewoners dat graag willen en gewend waren'. Er is ook extra aandacht nodig voor hygiëne, zoals de afwasborstel na gebruik ophangen en vaatdoekjes elke dag omwisselen. Onze bewoners zijn nu eenmaal kwetsbaar. Het gros van mijn collega's beseft dat ook en hanteren de normen voor verantwoorde zorg goed.'

Heb je veel reacties gekregen op de serie?

'De reacties kwamen vooral van collega's die zich meer met beleidsvorming bezig houden, zoals het middenmanagement en opleiders. Maar het onderwerp 'Hoe leg je de regie meer bij de cliënt?' leeft enorm. We voeren hierover discussies op de besloten omgeving van ons sociaal intranet, bijvoorbeeld over het schrijven van het zorgleefplan in de ik-vorm. En ik denk dat dit goed is, veranderen lukt alleen maar als je goed onderling communiceert.'

Voorbeelden voor de nieuwsbrief

Bekijk de voorbeelden uit de interne nieuwsbrieven van Magentazorg, waarin verschillende speerpunten belicht worden:

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]