Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Eigen regie stimuleren

Eigen regie betekent dat een persoon, eventueel bijgestaan door naasten, zélf vorm geeft aan zijn leven. De cliënt bepaalt wie welke hulp verleent of ondersteuning biedt en op welke manier dit gebeurt. Hoe ondersteun je eigen regie?

Eigen regie versterkenEen integrale wijkaanpak gaat uit van het stimuleren van de eigen regie van de cliënt. Iedereen voert in principe eigen regie over zijn leven. Eigen regie betekent dat een persoon, eventueel bijgestaan door naasten, zelf vorm geeft aan zijn leven met een ziekte of beperking. De cliënt bepaalt zelf wie welke hulp verleent of ondersteuning biedt en op welke manier dit gebeurt.

4 werkzame elementen 

Hoe ondersteun je als professional de eigen regie? Movisie onderzocht wat de werkzame elementen zijn:

1. Eigenaarschap

Een mens is eigenaar van zijn eigen leven en de daarbinnen te nemen keuzes. De mens is een sociaal wezen en heeft grote behoefte aan positieve en onvoorwaardelijke waardering van mensen in zijn omgeving die voor hem belangrijk zijn. 

2. Kracht

Het vermogen om zelf te beslissen, vanuit eigen kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en handelingsruimte. Krachtgericht werken betekent: empowerment, veerkracht en membership stimuleren.

3. Motivatie

Wat werkt bij eigen regie?Persoonlijke waarden, een goed leven volgens eigen inzicht, motivatie van binnenuit vergroten het gevoel van ervaren competentie en autonomie.

4. Contacten

Iets betekenen voor anderen en delen van plezier en zorgen. Professor Andries Baart ontwikkelde de presentiebenadering voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen kwetsbare mensen en hulpverleners. Daarbij gaat het om het aansluiten bij de leefwereld van de persoon, menselijke waardigheid en het belang van onvoorwaardelijke aandacht en betrokkenheid.

In de publicatie Wat werkt bij eigen regie – Movisie (pdf, 2017) lees je meer over de 4 werkzame elementen en de achterliggende benaderingen. 

Toolkit Werken aan eigen regie

eigen regie ouderenBen je op zoek naar instrumenten en methoden die jou helpen om je cliënt zoveel mogelijk de regie te laten voeren over zijn leven? Bekijk de ‘Toolkit Werken aan eigen regie’ van Movisie. Er zijn tools beschikbaar voor 5 onderdelen van eigen regie vergroten:

 1. Zelfinzicht van cliënten vergroten en vraag verhelderen
 2. Persoonlijk plan opstellen
 3. Netwerk betrekken en versterken
 4. Regieversterkend begeleiden
 5. Vaardigheden hulpverlener vergroten

Naar de toolkit Werken aan eigen regie op movisie.nl (2016)

Mini-cursus werken vanuit zelfregie

In deze mini-cursus van de Movisie Academie leer je wat zelfregie is en hoe je als professional meer kunt werken vanuit zelfregie van de cliënt. De mini-cursus is ontwikkeld voor professionals in zorg en welzijn en duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Naar de mini-cursus Werken vanuit zelfregie op movisieacademie.nl (2016)

Online tool positieve gezondheid

Mijn positieve gezondheidPositieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Het Institute for Positive Health (IPH) heeft een online tool ontwikkeld waarmee cliënten zelf hun positieve gezondheid kunnen meten. De vragen gaan over: 

 • Hoe voel ik me lichamelijk?
 • Hoe gaat het mentaal met me?
 • Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
 • Lukt het me te genieten van het leven?
 • In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
 • Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Na afloop krijgt de deelnemer een overzicht met zijn persoonlijke scores. Zorgverleners kunnen de test inzetten als middel om in gesprek te gaan over de kwaliteit van leven. De tool geeft aanknopingspunten voor wat de cliënt belangrijk vindt in het leven en wat hij of zij zou willen veranderen. 

Naar de tool Test jouw positieve gezondheid op mijnpositievegezondheid.nl 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]