RSS 2.0

Risicosignalering

App Risicosignalering

Eenvoudig gezondheidsrisico's signaleren bij ouderen? Met de app van Zorg voor Beter kan dat. Deze is ontwikkeld voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers, maar kan ook gebruikt worden door sociale wijkteams of mantelzorgers. Bekijk het introductiefilmpje over de App Risicoscan.

VApp risicosignalering ouderenijf voordelen!

 1. Eenvoudig
  Je kunt eenvoudig risico’s signaleren, dichtbij de cliënt.
 2. Snel
  Door de verkorte lijst gaat risicosignalering sneller.
 3. Verbanden zichtbaar
  De app signaleert verbanden tussen verschillende risico’s.
 4. Zorgplan
  De resultaten en acties kun je als pdf naar jezelf mailen en toevoegen aan het zorgplan.
 5. Praktische tips
  De app geeft je praktische tips voor het verminderen van risico's.

De App Risicoscan is gratis te downloaden

NIEUWE VERSIE BESCHIKBAAR!
Verwijder de oude voordat je de nieuwe download!

Ook voor Windows-apparaten (8 en 8.1) beschikbaar.

Download app risicosignalering app store Download app risicosignalering google play

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl] Security code