Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Persoonsgerichte zorg

Monitor persoonsgerichte zorg

De monitor persoonsgerichte zorg is een instrument dat zichtbaar maakt hoe persoonsgericht de zorg in een organisatie is en waar nog winst te behalen valt.

Bij persoonsgerichte zorg gaat het om de vraag wat de cliënt nodig heeft om het leven te kunnen leiden, zoals hij of zij dat wenst. Verschillen tussen mensen kunnen bij vergelijkbare problematiek leiden tot een verschillende aanpak. Hoe meet je of de zorg inderdaad persoonsgericht is? De monitor persoonsgerichte zorg kan hierbij helpen. 

5 thema's van persoonsgerichte zorg

De monitor is ontwikkeld in samenspraak met cliënten, familie en zorgverleners. Onderzoekers vroegen wat zij belangrijk vinden in zorg en ondersteuning en wat de zorg voor hen persoonsgericht maakt. Daar kwamen vijf thema’s uit voort:

Duidelijke informatie

De zorgverlener geeft duidelijke informatie over de ziekte of aandoening en de mogelijkheden van zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding. Een goed geïnformeerde cliënt of verwant kan weloverwogen beslissingen nemen.

Respect en begrip

De zorgverlener heeft respect en begrip voor de cliënt, zijn naasten en hun situatie. De zorgverlener begrijpt de besluiten van de cliënt, kan daarop aansluiten en neemt de cliënt en zijn verwanten serieus.

Eigen regie

De cliënt bepaalt zelf zoveel mogelijk wat hij wil, ook als dat iets anders is dan wat de zorgverlener zou doen.

Aandacht voor alle levensgebieden

De zorgverlener heeft niet alleen aandacht voor de aandoening, beperking of ziekte, maar voor de persoon als geheel: hij kijkt levensbreed.

Professioneel

De zorgverlener is professioneel, zodat de cliënt kan vertrouwen op zijn advies of oordeel en de zorgverlener zijn werk goed kan uitvoeren.

Manier van meten

Hoe wordt de monitor persoonsgerichte zorg uitgevoerd? Een onafhankelijke onderzoeker neemt de monitor af bij een organisatie of afdeling door vraaggesprekken te voeren met cliënten, naasten en zorgverleners. Hierbij worden de vijf thema's in kaart gebracht aan de hand van een vragenlijst. De onderzoeker gaat tijdens het vraaggesprek dieper op de antwoorden in om de kwalitatieve gegevens naar boven te halen.   

Meer informatie?

Wil je meer weten over de monitor persoonsgerichte zorg? Neem contact op met Jeanny Engels, expert persoonsgerichte zorg en zelfmanagement bij Vilans.

Artikelen over de monitor

Over het ontwikkelen van de monitor zijn twee artikelen verschenen:

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]