Home Thema's Persoonsgerichte zorg Verbeteren Materialen Vragenlijsten consultvoorbereiding

Persoonsgerichte zorg

Vragenlijsten consultvoorbereiding

Vragenlijsten helpen om de zorg persoonsgerichter te maken. Vraag je cliënt als voorbereiding op het consult een vragenlijst in te vullen of een lijstje met gesprekspunten te maken. Dit zorgt ervoor dat het leven van de cliënt het uitgangspunt is van het gesprek en niet de ziekte of beperking.

Een goede voorbereiding op een gesprek met de arts is de eerste stap van persoonsgerichte zorg. Vragenlijsten of lijstjes met gesprekspunten helpen jou als zorgverlener om het gesprek af te stemmen op de wensen en motivatie van de cliënt. Er zijn algemene vragenlijsten voor ouderen en vragenlijsten gericht op mensen met een chronische ziekte.

Vragenlijsten voor de ouderenzorg

Vragenlijst ervaren regie bij ouderen

De vragenlijst meet in hoeverre ouderen de controle hebben over zorggerelateerde gebeurtenissen in hun leven. De vragen gaan in op de eigen mogelijkheden om zorg te organiseren, contact op te nemen met zorgverleners, zelfzorg in de thuissituatie te realiseren en vooruit te kijken naar intensieve(re) zorg in de toekomst. De vragenlijst is ontwikkeld in het LASA-programma VuMC (Longitudinal Aging Study Amsterdam).
Download vragenlijst 'Ervaren regie in de zorg' (pdf, 2013)
Download de handleiding (pdf, 2014)

Vragenlijst Is alles besproken voor Nu, Zo en later?

Vragenlijst die ouderen stimuleert om na te denken over hun toekomstige wensen. Aan de hand van de vragenlijst kunnen zij aangeven wat voor hen belangrijk is, voor nu, zo en later. De vragenlijst is ontwikkeld is door Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en biedt aanknopingspunten voor een gesprek over ouder worden.
Vragenlijst 'Is alles besproken voor nu, zo en later?' (pdf)

Brochure Wees duidelijk tegen uw dokter

De brochure 'Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw dokter' van de Patiëntenfederatie Nederland biedt tips en informatie voor de cliënt ter voorbereiding op een gesprek met de dokter.
Brochure Help uzelf, wees duidelijk tegen de dokter (pdf)

Vragenlijst Samenwerken aan gezondheid (PiH-NL)

Vragenlijst die in kaart brengt hoe iemand met zijn aandoening omgaan en wat zijn mogelijkheden en wensen voor zelfmanagement zijn. Samen werken aan gezondheid is een vertaling van de Partners in Health Scale (PIH). De vragenlijst is door het CBO en Vilans vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie (2012).
Vragenlijst Samenwerken aan gezondheid (PiH-NL) (pdf)

Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K 

Vragenlijst die de ziekteperceptie van de cliënt in kaart brengt. (Illness Perception Questionnaire - Kort) Ofwel de manier waarop mensen over hun klachten denken. Dit bepaalt mede hoe ze met hun lichaam omgaan. De vragenlijst is ontwikkeld voor fystiotherapeuten, maar is breder inzetbaar. Bij de vragenlijst is ook een meetprotocol verschenen.
Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K (pdf)
Meetprotocol Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K (pdf)

Meetinstrumenten voor de zorgpraktijk

Database met 350 meetinstrumenten voor de zorg, waaronder: vragenlijsten, performance testen, observatielijsten en functietesten. Van de Body Mass Index / Quetelet Index tot het 'Meetinstrument kwaliteit voor de zorg.' Ontwikkelaar: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte, Faculteit Gezondheidszorg. 
Naar de website meetinstrumentenzorg

Vragenlijsten voor de huisartsenpraktijk

Consultvoorbereidingsformulier Huisartsen OZL

Het consultvoorbereidingsformulier van Zorggroep Huisartsen OZL geeft de cliënt en de zorgverlener suggesties voor een gesprek over leefstijl en welbevinden. Foto’s bieden aanknopingspunten voor onderwerpen als voeding, bewegen, stress of familie en vrienden. Op het formulier staan tips en vragen ter voorbereiding op het consult. De tool is geschikt voor laaggeletterden.
Download het Consultvoorbereidingsformulier (pdf)

Vragenlijsten COPD

Vragenlijst Kwaliteit van Leven COPD

Vragenlijst van de KNGF over het effect van COPD op de kwaliteit van leven met vragen die ingaan op het dagelijks functioneren.
Download de vragenlijst Kwaliteit van Leven - COPD KNGF (pdf)

Vragenlijst Uw vragen over COPD

Vragenlijst van het Nederlands Huisartsen Genootschap ter voorbereiding op een bezoek aan de huisarts. De cliënt kan onderwerpen aankruisen waarover hij vragen heeft.
Download de Vragenlijst Uw vragen over COPD (pdf, 2011)

Vragenlijst vervolgconsult COPD (CCQ-versie)

Vragenlijst over de ontwikkeling van de gezondheid en de invloed van COPD op het dagelijks leven. De CCQ-versie: COPD Control Questionnaire. Deze vragenlijst is een bijlage van de Protocollaire COPD-zorg.
Vragenlijst vervolgconsult COPD (CCQ-versie) (pdf, 2011)

Vragenlijsten hart- en vaatziekten

Instrument Wat ertoe doet: 4 vragen

'Wat er toe doet' is een website voor hart- en vaatpatiënten die 4 vragen stelt over wat op dat moment belangrijk is voor de cliënt, wat hij wil kunnen blijven doen en wat hij daarvoor nodig heeft. Ontwikkeld door de Hart&Vaatgroep.
Naar de website ‘Wat ertoe doet’

Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur

Vragenlijst ter voorbereiding van een controlespreekuur voor cardiovasculair risicomanagement. Met vragen over klachten, medicatie en leefstijl. 
Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur (pdf, 2013)

Vragenlijst consult CVRM intensieve behandelfase

Vragenlijst voor mensen met hart- en vaatziekten (CVRM) die al in behandeling zijn. De cliënt geeft aan wat voor hem belangrijk is om te bespreken en hoe hij aan zijn gezondheid wil werken.
Download de vragenlijst CVRM intensieve behandelfase (pdf, 2013)

Vragenlijsten diabetes

Vragenlijst Vertrouwen in diabetes zelfzorg

De vragenlijst 'Vertrouwen in diabetes zelfzorg (VDZ)' meet de mate van vertrouwen die diabetespatiënten hebben in het uitvoeren van zelfzorgactiviteiten voor hun diabetes. Het gaat om de mate waarin de cliënt denkt dat hij in staat is de activiteit uit te voeren. Niet of hij het daadwerkelijk doet.
Vragenlijst Vertrouwen in diabetes zelfzorg (pdf)
Toelichting op het instrument (pdf)

Vragenlijst voor mensen met kanker

De lastmeter voor mensen met kanker

Met de lastmeter kunnen mensen met kanker bij hun zorgverlener aangeven hoeveel last zij in het dagelijks leven ervaren van hun klachten en zorgen. De lastmeter besteedt aandacht aan onder meer praktische problemen, gezins- en sociale problemen, emotionele problemen en lichamelijk problemen.
Naar de lastmeter

Vragenlijst voor fysiotherapeuten

Patiënt Specifieke Klachten (PSK) voor fysiotherapeuten

Gestandaardiseerde vragenlijst om klachten en problemen in kaart te brengen. De cliënt selecteert zelf de activiteiten en bewegingen waarbij hij klachten ervaart en geeft de zwaarte aan van de klachten. Ontwikkeld door AJHM Beurskens.
Download het Meetinstrument Patiënt Specifieke klachten (pdf)

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Jeanny Engels

mail | meer info

j.engels@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer