RSS 2.0
Home Thema's Persoonsgerichte zorg Verbeteren Zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Persoonsgerichte zorg

Zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Zelfmanagement toepassen is voor deze groep extra lastig. Wat kun je als zorgverlener doen om hen goed te begeleiden bij zelfmanagement?

Methodiek gezondheidsvaardigheden

De methodiek 'Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden' beschrijft een stapsgewijze aanpak om zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te bevorderen. De handreiking is bedoeld voor huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. De methodiek bestaat uit 9 praktische stappen en een werkboek voor een teamplan. Naast veel praktische informatie staat de handreiking boordevol tips, inspiratie, verwijzingen naar hulpmiddelen, websites, verdieping en praktijkcases. In de bijlage vind je een ‘Werkboek teamplan Zelfmanagement bij mensen met BGV’.
Download 'Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden' (pdf, 2015)

Hoe kun je de methodiek gebruiken?

De methodiek heeft als doel zorgverleners te ondersteunen bij het versterken van zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Je kunt de methodiek op de volgende manieren gebruiken:

  • Als inkijkje in zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden (deel 1).
  • Ter voorbereiding met je team: voor het maken van een teamplan, het achterhalen van de doelgroep en het inrichten van de wachtkamer (deel 2).
  • Als naslagwerk voor de route die de cliënt in je praktijk doorloopt. Met hulpmiddelen voor de voorbereiding op het consult, voor het ondersteunen van zelfmanagement en tips voor goede gespreksvoering (deel 3).
  • Ter evaluatie met je team (deel 4).

Zelfmanagementvaardigheden van mensen met BGV

Hoe ondersteun je zelfmanagement bij mensen die ‘anders’ zijn dan de doorsnee cliënt? Vilans en Pharos deden onderzoek naar het toepassen van zelfmanagementvaardigheden van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden die in behandeling zijn bij de huisarts. Deze vaardigheden zijn:

  1. Probleemoplossend vermogen.
  2. Besliskundig vermogen.
  3. Gebruik maken van hulpbronnen.
  4. Zelfmonitoring.
  5. Een relatie met de zorgverlener opbouwen.
  6. Zelfstandig kunnen plannen.

In het artikel Geen doorsnee patiënt - Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (pdf, 2015) lees je hoe zij met deze vaardigheden omgaan en krijg je tips hoe je de zelfmanagementvaardigheden kunt helpen bevorderen. Ook lees je hoe mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zelf denken dat zorgverleners hen beter kunnen ondersteunen in zelfmanagement.

Meer informatie over de zorg voor mensen met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vind je bij het thema diversiteit op dit kennisplein.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl] Security code