Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorgleefplan

Wetsvoorstel Langdurige zorg 10/03/2014

Gisteren stuurde staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zijn voorstel voor de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Tweede Kamer. Het uitgangspunt is zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Alleen wanneer het thuis niet meer gaat, heeft iemand recht op een plek in een zorginstelling.

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of een beperking (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke)  een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en zorg. Het wetsvoorstel vervangt de AWBZ, de volksverzekering voor langdurige zorg. Het kabinet hervormt de langdurige zorg om een einde te maken aan de stijgende kosten. Van Rijn schrapt 10 miljard op de langdurige zorg door taken over te hevelen naar gemeenten en zorgverzekeraars.

Drietrapsraket

Rian van der SchootVan Rijn presenteert zijn wet als een drietrapsraket: verbeteren van zorg, versterken van betrokkenheid van de burger en bezuinigen ('financiële houdbaarheid'). Met de Wet langdurige zorg wordt het geld van het Rijk gereserveerd voor de zwaarste gevallen, mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Zij kunnen een plek krijgen in een zorginstelling. Rian van de Schoot, expert wijkgericht werken van Vilans: ‘Hoe dit gaat uitpakken is nog wel de vraag. Met name de criteria voor toegang tot de Wet langdurige zorg, die door het CIZ worden toegepast bij de indicatiestelling, zijn daarin bepalend. Dit is nog niet helemaal uitgewerkt.’

Volgens Van Rijn is zijn wetsvoorstel een verbetering:

  • Het zorgleefplan krijgt een wettelijke verankering, waardoor de wensen van de cliënt meer centraal komen te staan, en het sociale netwerk erbij wordt betrokken
  • De keuzevrijheid van de cliënt wordt vergroot met het persoonsgebonden budget (pgb) en het ‘volledig pakket thuis’ (vpt). De voorwaarden hiervoor worden wel strenger.

Geen indicatiebureaucratie

In plaats van meer regels gaat er gewerkt worden met zorgprofielen die de zorgprofessional meer ruimte geven. De Wlz regelt wel de toegang tot zorg in een instelling of een ‘volledig pakket thuis’ Het huidige indiceren in Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) brengt veel ergernis en bureaucratie met zich mee. Verplegend personeel zit straks niet langer vast aan door indicaties voorgeschreven zorg. Ook hoeft niet bij iedere verandering in de zorgbehoefte een nieuwe indicatie aangevraagd te worden.
Van de Schoot: ‘Het idee dat de bureaucratie moet verminderen is wel hoopgevend. Het Zorgplan op maat wordt de spil in de ondersteuning en financiering. Een goede beweging, waarbij ruimte voor de dialoog tussen cliënt en professional centraal moet komen te staan.’

Wmo

Mensen met een minder zware zorgvraag kunnen voortaan terecht bij hun gemeente of zorgverzekeraar. Onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van ouderen en chronisch zieken die nog wel thuis kunnen wonen. Een gemeenteambtenaar bekijkt in zo'n geval hoeveel mantelzorg de familie kan leveren en welke aanvulling van de gemeente nodig is. De rest van de zorg die niet langdurig is, maar verder gaat dan ondersteuning, komt voor rekening van de zorgverzekeraars: wijkverpleging, extramurale behandeling (buiten instellingen) en palliatieve zorg. Vooral ouderen, die nu nog thuiszorg ontvangen van het Rijk, krijgen straks te maken met wijkverpleging via de zorgverzekeraar.

Vanaf 2015

Van Rijn hoopt zijn wet dit jaar door beide Kamers te krijgen zodat die volgend jaar van kracht wordt. De kans op steun is aanzienlijk. De staatssecretaris kreeg de zorgverzekeraars, zorginstellingen en gemeenten al achter zich. Van Rijn zegde eerder al toe dat ouderen en chronisch zieken die nu in een instelling wonen, daar ook in de nieuwe wet recht op houden.

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer