Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Denk mee: Wet zorg en dwang in zorg thuis 29/01/2018

Welke vormen van dwang (onvrijwillige zorg) zouden in de zorg thuis toegestaan moeten worden? En welke aanvullende voorwaarden moeten hier gelden? Nu de Wet zorg en dwang is aangenomen, houdt het ministerie een internetconsultatie over de invulling van de wet bij mensen die zelfstandig thuis wonen. Reageer vóór 4 februari.

De recent aangenomen Wet zorg en dwang geldt ook voor mensen die thuis wonen. Deze wet beschermt cliënten met dementie tegen onvrijwillige zorg. In het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Bzd) staat de nadere uitwerking van enkele onderwerpen uit de Wet zorg en dwang. Het ministerie vraagt jouw mening over het toepassen van dwang in de zorg thuis (dus buiten de instelling).

Lees de 17 veelgestelde vragen over de Wet zorg en dwang

Toestaan van dwang en onvrijwillige zorg thuis

Vormen van dwang die thuis mogen worden toegepast zijn:

 • Toedienen van vocht, voeding en medicatie en het doen van medische controles / handelingen en therapeutische maatregelen.
 • Beperken van bewegingsvrijheid, met uitzondering van fixatie.
 • Toezicht houden op de bewoner.
 • Onderzoek van kleding of lichaam.
 • Onderzoek van de woning op drugs en gevaarlijke voorwerpen.
 • Controle op aanwezigheid drugs.
 • De bewoner beperken in de vrijheid zijn eigen leven in te richten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen.

Fixatie (vasthouden / vastbinden) en insluiting (separatie / afzondering) zijn niet toegestaan.

Vraag 1 van internetconsultatie: Zou kortdurende fixatie mogelijk moeten zijn en voor welke vormen van zorg dat zou moeten gelden? Zelf denkt het ministerie aan het vasthouden van iemand om hem zijn medicatie te geven, vastbinden in de tandartsstoel of douchekruk.

Vraag 2 van internetconsultatie: Zou insluiting mogelijk moeten zijn?  Daarbij denkt het ministerie in eerste instantie aan het op slot doen van de woning als de hulpverlener even weg moet. En zouden alle vormen van insluiting, dus ook separatie in de eigen woning, mogelijk zou moeten zijn?

Aanvullende voorwaarden voor dwang thuis

In de Wet zorg en dwang staat dat mensen in hun vrijheid beperkt kunnen worden wanneer dit noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden en er geen andere mogelijkheden meer zijn. In het besluit staan aanvullende voorwaarden voor dwang thuis.

Dit zijn:

 • Overleggen met deskundige(n) over toezicht en aantal zorgverleners.
 • Vastleggen hoe het toezicht gerealiseerd wordt.
 • Vastleggen hoeveel zorgverleners aanwezig moeten zijn bij toepassen dwang.
 • Evaluatie zorgplan na vier weken.
 • Permanente bereikbaarheid van een zorgverlener.
 • Beleidsplan waarin staat.
 • Welke factoren meewegen of iemand dwang thuis krijgt of gedwongen wordt opgenomen.
 • Hoe door toezicht de veiligheid wordt geborgd.
 • Welke factoren meewegen bij bepalen van het aantal zorgverleners.
 • Hoe omgegaan wordt met fysiek verzet van de betrokken bewoner.
 • Hoe de permanente bereikbaarheid en ondersteuning is geborgd.
 • Hoe door toezicht grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener wordt voorkomen.

Vraag 3 van internetconsultatie: Zijn deze voorwaarden voldoende of moeten er meer voorwaarden worden gesteld?

Geef je mening en reageer!

Geef je mening op Overheid.nl. De internetconsultatie is tot 4 februari 2018 geopend.

Over de internetconsultatie

De internetconsultatie is een initiatief van de ministeries van VWS en Justitie en veiligheid, en gaan over 3 samenhangende wetten: de Wet zorg en dwang, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet forensische zorg. Lees meer over de internetconsultatie op Overheid.nl.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer