Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Probleemgedrag

Wet zorg en dwang: arts ziet toe op onvrijwillige zorg 20/02/2017

Op 14 februari 2017 heeft de Tweede Kamer aan aantal wijzigingen aangenomen voor het wetsvoorstel Zorg en dwang. Nieuw is dat de Wzd-arts toeziet op de inzet van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan. Het wetsvoorstel Zorg en dwang moet nu nog aangenomen worden door de Eerste Kamer, op z'n vroegst in het najaar 2017.

De Tweede Kamer heeft de 4e nota van wijziging van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg aangenomen. In deze nota van wijziging waren ook veel wijzigingen opgenomen met betrekking tot het wetsvoorstel Zorg en dwang. De wijzigingen in de Wet zorg en dwang waren het gevolg van een traject gericht op meer eenduidigheid in verschillende wetten die gaan over dwang in de zorg. Namelijk de Wet verplichtte GGZ, wet Zorg en dwang en de wet Forensische Zorg.

Afstemming met GGZ

Het wetsvoorstel Zorg en dwang was in 2013 al aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer wilde het wetsvoorstel behandelen in samenhang met vergelijkbare wetgeving voor andere sectoren. Ze vindt het belangrijk dat cliënten in verschillende settingen gelijke rechtsbescherming hebben. En dat er zoveel mogelijk met dezelfde begrippen en procedures gewerkt wordt, zodat overplaatsing voor cliënten en medewerkers geen grote belemmeringen oplevert.

In de 4e nota van wijziging zijn de kernbegrippen van drie wetten zoveel mogelijk gelijk getrokken en procedures op elkaar afgestemd. De wijzigingen staan in de nieuwe integrale versie van het wetsvoorstel www.dwangindezorg.nl

Nieuw: arts ziet toe op Wet zorg en dwang

In het debat voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer zijn ook diverse amendementen ingediend. Waaronder een voorstel van Mw. Leijten om een Wzd-arts te introduceren in de Wet zorg en dwang. Deze zou een vergelijkbare rol moeten vervullen als de huidige Bopz-arts. Dit voorstel is aangenomen. De Wzd-arts moet een extra waarborg vormen voor de rechtsbescherming van de cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen.

Uit amendement van Renske Leijten (SP): ‘De Wzd-arts ziet op onafhankelijke wijze toe op de inzet van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw hiervan. Tevens is de arts verantwoordelijk voor de gang van zaken op het terrein van het verlenen van onvrijwillige zorg. In dat kader kan hij het zorgplan laten aanpassen. Ook verlof en ontslag is alleen mogelijk met zijn toestemming, eventueel onder met hem afgestemde voorwaarden of beperkingen. De functie van Wzd-arts kan worden vervuld door een specialist ouderengeneeskunde, een arts verstandelijk beperkten of een andere deskundige arts. Om de kleine zorgaanbieders niet te benadelen, hoeft de Wzd-arts niet in dienst te zijn bij de zorgaanbieder, maar kan ook op contactbasis worden aangesteld. De Wzd-arts wordt aangewezen zodra er sprake is van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opnames.
Bron: Amendement Renske Leijten, 10 feb. 2017 over introductie van de Wzd-arts.

Over Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking, of ‘onvrijwillige zorg’ zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Als het wetsvoorstel Zorg en dwang wordt aangenomen vervangt deze de huidige Wet Bopz. Lees meer:

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer