Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Home Nieuws Nieuws 2019 mei Aanpassing Wet zorg en dwang

Vrijheidsbeperking

Wet zorg en dwang aangepast, niet uitgesteld // 13/05/2019

De nieuwe Wet zorg en dwang gaat 1 januari 2020 in. Wel heeft de minister op 9 mei een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd met een kleine wijziging om de wet makkelijker uitvoerbaar te maken. Deze wijziging gaat over de rol van de Wzd-functionaris, die toeziet op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. 

Geen uitstel

Verschillende organisaties hadden op uitstel aangedrongen, omdat de meeste zorgorganisaties nog veel moeten doen om volgens de nieuwe Wet zorg en dwang te gaan werken. Minister Hugo de Jonge van VWS houdt in zijn brief aan de Tweede kamer vast aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020.

Wzd-functionaris raadpleegt arts

In de Wet zorg en dwang vervult de Wzd-functionaris een belangrijke rol (de opvolger van de Bopz-arts). Deze functie is met de nieuwe wet niet meer voorbehouden aan een ter zake kundige arts. Ook een orthopedagoog-generalist (gehandicaptenzorg) of een gezondheidszorgpsycholoog (ouderenzorg) kunnen deze functie vervullen. De nu door de minister voorgestelde wijziging is een verduidelijking van de rol van de Wzd-functionaris: Als de Wzd-functionaris een gedragskundige is, dan moet een niet bij de zorg betrokken arts toestemming geven bij een aantal vormen van onvrijwillige zorg: toediening van vocht, voeding, medicatie, medische controles, medische handelingen of therapeutische maatregelen, beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting. De gedragskundige moet BIG-geregistreerd zijn. 

Eerder was de rol van de Wzd-functionaris al als volgt omschreven:

  • ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg;
  • stimuleert de mogelijk afbouw van onvrijwillige zorg;
  • is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rondom het verlenen van onvrijwillige zorg;
  • is onafhankelijk. De Wzd-functionaris kan maar hoeft niet in dienst te zijn van de zorgorganisatie.

Cliëntvertrouwenspersoon

Een andere kleine wijziging is dat cliënten actief geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid van ondersteuning door een cliëntvertrouwenspersoon. Het informeren van clienten over deze mogelijkheid wordt een taak van zorgaanbieders. 

Stappenplan van Wet zorg en dwang

In de nieuwe Wet zorg en dwang vinden een aantal wijzigingen plaats ten opzichte van de Wet Bopz. Bijvoorbeeld: als de zorgaanbieder en de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) niet tot overeenstemming komen over vrijwillige zorg, moet de zorgaanbieder een stappenplan doorlopen. Hierbij wordt steeds naar alternatieven gezocht in een multidisciplinair team. Lees op Zorg voor Beter: wat moet de organisatie doen om zich voor te bereiden op de nieuwe wet.

Strip over Wet zorg en dwang

In de strip wordt het stappenplan van de Wet zorg en dwang doorlopen zoals professionals dit in de praktijk zullen moeten doen. De kern van het stappenplan gaat over drie dingen:

  • de analyse van de situatie
  • het zoeken naar alternatieven voor onvrijwillige zorg
  • het betrekken van meer deskundigheid als medewerkers constateren dat er ‘iets’ gebeuren moet en naar een andere oplossing gezocht moet worden.

strip probleemgedrag psychofarmaca

Met deze strip kun je in teamverband het gesprek hebben over de Wet zorg en dwang, het stappenplan en wat dit van medewerkers vraagt. Je kunt het gebruiken voor een inhoudelijk onderdeel tijdens een teamoverleg. Neem er voldoende tijd voor. Tijdsin-vestering: 30-45 minuten. Bespreek de strip en onderstaande vragen in groepjes of met een klein team van max 6 personen.

  • Bespreek eerst de huidige werkwijze en maak met elkaar dat proces inzichte-lijk op een flap.
  • Vervolgens ga je bespreken hoe het er straks aan toe zal gaan. Maak dit ook in-zichtelijk op een flap.

Download en print de strip (pdf)
Instructie: werkvorm voor het team bij de strip (pdf)

Bron

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]



Reacties

Toos Ganzevoort, Arts VG, bestuurslid NVAVG 21/5/2019

Beste schrijver van dit artikel

de antwoorden op de kamervragen over de aanpassingswet zijn afgelopen maanden geschreven. Het verzoek om uitstel van invoering van de wet is pas kort geleden gedaan. De minister heeft hierop nog niet gereageerd. U kunt dus nog niet stellen dat de minister geantwoord heeft op het verzoek om uitstel .


Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Meer over Vrijheidsbeperking

Vragen over Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. Heb je vragen over de nieuwe wet? Of vragen over hoe je als organisatie je hierop moet voorbereiden? Mail je vragen naar de helpdesk van VWS: WvggzWzdWfz@minvws.nl
Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer