Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vernieuwend zorgen

Voldoet jouw locatie aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg? 04/11/2019

Wil je weten hoe de kwaliteit wordt ervaren op jullie locatie of verpleeghuis? Of wil je weten in hoeverre jouw locatie voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Of wil je weten hoe je de kwaliteit van verpleeghuiszorg kunt verbeteren? Meld je dan aan voor het programma Waardigheid en trots op locatie.

Binnen drie maanden inzicht

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat.  Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen.

Start met Scan Kwaliteitskader

Het programma start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijgt jouw organisatie inzicht in hoeverre jouw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk.

Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of de aanpak helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader.

Vormen van ondersteuning

Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie wordt ondersteuning op maat geboden. De zwaarte en vorm van de ondersteuning hangt af van de uitkomsten van de scan en de wensen van jouw locatie. Dat kan variëren van lichte tot intensievere ondersteuning in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Aanmelden

Verpleeghuizen die ondersteuning willen bij de implementatie van het kwaliteitskader, kunnen zich aanmelden voor Waardigheid en trots op locatie.

Ondersteuning bij acute problemen

Als jouw locatie ernstige problemen heeft, kun je direct in aanmerking komen voor ondersteuning. En pas later doe je de scan om te kijken hoe je er voor staat op alle pijlers van het kwaliteitskader. Je komt in aanmerking voor versnelde ondersteuning als jouw locatie een aanwijzing van de Inspectie heeft gehad, als er bijvoorbeeld sprake is van dreigende sluiting van afdelingen als gevolg van personeelsproblemen, of als er issues zijn op het gebied van onvrijwillige zorg vanwege de invoering van de Wet zorg en Dwang vanaf 2020.

Themaspecifieke ondersteuning

Waardigheid en trots op locatie biedt op drie thema’s specifieke ondersteuning.

1. Ondersteuning Wet zorg en dwang

Twijfel je of jouw locatie ondersteuning nodig heeft bij de implementatie van de Wet zorg en dwang? Wij hebben een checklist (pdf) met tien aandachtspunten m.b.t. de Wet zorg en dwang voor je opgesteld. Waardigheid en trots op locatie kan jouw locatie ondersteunen bij de voorbereiding op de Wet zorg en dwang.

2. Ondersteuning verantwoorde personeelssamenstelling

Waardigheid en trots op locatie biedt specifieke ondersteuning bij de contextgebonden implementatie van de norm verantwoorde personeelssamenstelling.

3. Ondersteuning zorgtechnologie

Ook bij visievorming en implementatie van innovaties op het gebied van zorgtechnologie kan vanuit Waardigheid en trots specifieke ondersteuning plaatsvinden.

Meer informatie

Lees meer over Waardigheid en trots op locatie. Mocht je directe of themaspecifieke ondersteuning willen,  neem dan eerst contact op met het programmabureau van Waardigheid en trots op locatie via tel. 030 – 789 25 10 of mail naar info@waardigheidentrots.nl.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer