Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

5 prangende vragen over de Wet zorg en dwang 12/12/2017

Welke cliënten vallen er precies onder de aankomende Wet zorg en dwang? Neemt de registratiedruk toe met de nieuwe wet? Er zijn nog veel vragen over het wetsvoorstel Zorg en dwang. 50 zorgmedewerkers deelden al hun vragen en ideeën.

Stuur jouw vragen en ideeën in over de Wet zorg en dwang

In januari in Eerste Kamer

 Het wetsvoorstel Zorg en dwang wordt 15 en 16 januari behandeld door de Eerste Kamer en zal op termijn de Wet Bopz vervangen. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Dat betekent dat vrijheidsbeperking (of onvrijwillige zorg) in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. De nieuwe wet zal naar verwachting op z’n vroegst 1 januari 2019 ingaan. Van zorgorganisaties wordt nu al wel verwacht dat ze handelen in de geest van de nieuwe wet.

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

Het wetsvoorstel Zorg en dwang benadrukt meer dan voorheen dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Hierbij worden verschillende stappen doorlopen. Eerst wordt de situatie goed geanalyseerd en wordt er op alle mogelijke manieren gezocht naar alternatieven. Hierbij wordt steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld. De gekozen maatregelen dienen te voldoen aan de criteria van proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit.

  • Proportionaliteit: de maatregel staat in redelijke verhouding tot het doel van de toepassing.
  • Subsidiariteit: de minst ingrijpende maatregel wordt ingezet.
  • Effectiviteit: het middel moet het beoogde doel bereiken en niet langer duren dan noodzakelijk.

Belangrijk is ook dat de maatregelen geëvalueerd worden en acties ondernomen worden om herhaling te voorkomen.

5 prangende vragen over de Wet zorg en dwang

De meest gestelde vragen die tot nu toe bij ons binnen kwamen zijn:

  1. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de BOPZ en de WZD?
  2. Hoe kunnen de nieuwe regels het beste geïmplementeerd worden op de werkvloer?
  3. Is er straks voldoende aandacht voor de rol van cliënten en verwanten?
  4. Welke cliënten vallen er precies onder de nieuwe wet?
  5. Neemt de registratiedruk straks toe?

Wat is jouw vraag over de wet? Stuur je vraag of idee in over de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang.

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van de wet? Abonneer je op de nieuwsbrief

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer