Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Familieparticipatie

Samenwerking formele en informele zorg 21/01/2016

Het loont wanneer zorgorganisaties werken aan het versterken van het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Het levert meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers.

Die conclusie trekken Vilans en Movisie, de uitvoerders van programma In voor Mantelzorg, in hun eindrapportage die naar de Tweede Kamer is verstuurd. Download de Eindrapportage van In voor Mantelzorg (pdf).

Foto: Frank MullerSamenwerking

Binnen In voor Mantelzorg werkten 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren een jaar lang aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. De belangrijkste resultaten zijn geboekt als het gaat om gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers.

Organisaties hebben gewerkt aan een cultuur waarbij meer ruimte is voor inbreng van mantelzorgers. Ook hun werkwijze houdt nu meer rekening met mantelzorgers in bijvoorbeeld zorgplannen en overleg. 'Onze evaluatiegesprekken zijn aangepast. We werken nu met de triadekaart, waarbij het zowel om de inbreng van de cliënt, de beroepskracht en ook de mantelzorger gaat. In het gesprek is apart ruimte voor de mantelzorger. Deze werkwijze is nu vast onderdeel van ons werkproces geworden', zegt de projectleider bij InteraktContour.

Taal en houding zijn essentieel

In voor Mantelzorg heeft een aantal geleerde lessen opgeleverd. Zo is het belangrijk dat de hele organisatie - van bestuur tot facilitaire dienst- oog heeft voor mantelzorgers, dat medewerkers en mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over wie wat kan doen en hun beelden over samenwerking delen.

Ook blijkt dat taal en houding essentieel zijn. Cecil Scholten, programmaleider: ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag: hoe spreek ik een mantelzorger aan? Een mantelzorger inzetten voor de zorg sluit niet aan bij de motivatie die mensen hebben om hun naaste te helpen. Zo’n uitdrukking roept vooral weerstand op.’

Toekomst

In voor Mantelzorg loopt nog tot de zomer van 2016. Er komt een digitaal werkboek met instrumenten en tools die organisaties kunnen benutten. Op www.invoormantelzorg.nl zijn de aanpak van de deelnemende organisaties en praktijkervaringen te vinden ter inspiratie.

In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg zet in op het versterken van de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers met verandertrajecten in 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren. In voor Mantelzorg ging van start in april 2014, de trajecten zijn afgerond in het najaar van 2015. Er zijn 3000 medewerkers en managers bereikt en 6.000 mantelzorgers. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Inhoudelijk sluit In voor Mantelzorg aan bij de beleidsbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’ van staatssecretaris Van Rijn (20 juli 2013). De drie beleidsdoelen die daarin centraal staan, vormen de leidraad voor de inhoud van het programma.

Lees meer op Zorg voor Beter

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer