Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Is de 5-minutenregistratie wel of niet verplicht? 02/02/2018

Veel verpleegkundigen in de ouderenzorg en ziekenhuizen klagen dat ze veel werktijd kwijt zijn aan het registreren van gegevens. Dat blijkt uit een enquête van V&VN. Vooral de '5-minutenregistratie' is een bron van ergernis. Minister De Jonge van VWS wil deze registratie uitbannen. Maar is de '5-minutenregistratie' nu wel of niet verplicht?

Om de registratielast in de wijkverpleging terug te dringen maakte Vilans samen met het ministerie van VWS de Factchecker Registraties Wijkverpleging waarin je leest of een registratie wel écht verplicht is. De '5-minutenregistratie' is hierin een van de dilemma’s. De '5-minutenregistratie' komt voort uit een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In theorie is deze registratie niet verplicht. Zorgverzekeraars en -aanbieders zijn vrij om afspraken te maken over de tijdsregistratie. Wanneer ze dit niet doen wordt een declaratie naar vijf minuten afgerond.

'Het probleem is alleen dat ze dat in de praktijk bijna nooit doen' zegt Else Stapersma van Vilans. Daardoor wordt de registratie een verplichting voor wijkverpleegkundigen. De '5-minutenregistratie' is nu dus een verantwoording van de geleverde zorg. Zo kunnen zorgaanbieders de kosten van deze zorg declareren bij de zorgverzekeraars. Stapersma adviseert organisaties om daar afspraken over te maken. 'Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. In sommige organisaties wordt een werkgroep in het leven geroepen. Dat het wel mogelijk is, bewijst zorgverzekeraar CZ die met instellingen afspraken maakte over de declaratie van zorg.'

Download de Factchecker (pdf)

Minister: 'stop met 5-minutenregistratie'

Nu is er verwarring omdat volgens de minister de '5-minutenregistratie' niet verplicht is: 'Het hoeft niet van VWS en de NZa. Er zijn nu ook al andere manieren van verantwoorden mogelijk.' De verwarring tussen de uitspraak van de minister en de factchecker ontstaat vooral door de gekozen doelgroep. Waar de factchecker gericht is op de verplichting voor wijkverpleegkundigen richt de minister zich op de verplichting voor organisaties. Volgens Elsbeth Zielman en Else Stapersma van Vilans is de publicatie geschreven om helderheid te verschaffen aan wijkverpleegkundigen. 'Deze factchecker dient als eyeopener voor de sector om het gesprek over de nut en noodzaak van registraties te voeren.'

Ergernissen bij wijkverpleegkundigen

Ruim 4.000 verpleegkundigen vulden de enquête van V&VN in. 35 procent van alle ondervraagden is wijkverpleegkundige. Hun grootste ergernis is de '5-minutenregistratie'. Andere ergernissen zijn het dubbel registreren van dezelfde informatie in verschillende documenten of systemen en het vragen om de handtekening van cliënten bij iedere wijziging in de zorgvraag.

Download de resultaten van de enquête (pdf)

Vilans organiseert bijeenkomsten om het aantal onnodige registraties in de zorg terug te dringen. De bijeenkomst op dinsdag 13 februari zit vol. Op dinsdag 27 maart is er een nieuwe bijeenkomst. Je kunt je hier binnenkort voor inschrijven.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Hans Buijing 29/11/2019

Natuurlijk is er nog 5-minuten registratie in de zorg want die is ook helemaal niet afgeschaft, in weerwil van wat de minister in zijn vlogs, blogs en media-optreden allemaal beweert. De beleidssregel van de NZA bestaat ook nog gewoon en is door de minister niet afgeschaft. Wij hebben daar wel voor gepleit om daadwerkelijk het vraagstuk bij de wortels aan te pakken en niet alleen voor de goede sier wat te snoeien.
Wat wel is afgesproken is dat de 5-minuten registratie tot minder (ervaren) administratieve last moet leiden door (geleidelijk) andere manieren van werken in te voeren. Daartoe behoort de afspraak die vorig jaar is gemaakt van "planning = realisatie, tenzij". Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij organisaties zullen vertrouwen als zij hun administratieve organisatie op orde hebben, maar zullen bij een eventuele materiële controle achteraf, alsnog op grond van de NZA beleidsregel willen weten of er rechtmatig zorg is gedeclareerd. Dus moeten organisaties nog steeds op 5 minuten registreren!
En voor veel organisaties is het ook een lastige opgave omdat zij - om terechte redenen - de laatste jaren flink hebben geïnvesteerd in automatisering en integrale softwarepaketten waarmee ze met 1 registratie verschillende doelen kunnen bereiken; waaronder sturingsinformatie maar vooral ook verloningsinformatie. De werkgever moet immers weten hoeveel tijd een medewerker heeft gewerkt om die tijd te kunnen verlonen. De werkgever moet dat ook omdat alleen die tijd middels een integraal tarief wordt vergoed. Er wordt niet voor aanwezigheid of beschikbaarheid gefinancierd, alleen voor verleende prestatie. Dat is het systeem waar we in zitten en als we daadwerkelijk iets willen veranderen moeten we niet naar symptomen kijken maar met de juiste diagnose het bij de bron aanpakken!


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer