Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Onderwijs

Vernieuwing in mbo-onderwijs 25/05/2016

Vijf mbo-vernieuwingsprojecten op het gebied van Zorg en Welzijn krijgen van minister Bussemaker (OCW) een flinke subsidie. Een innovatief centrum Healthy Ageing in Friesland ontwikkelt nieuwe vormen van ouderenzorg. Het Summa College (Eindhoven) richt zich op technische hulpmiddelen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze 5 vernieuwingsprojecten moeten zorgen voor goed gekwalificeerde zorgmedewerkers in de toekomst.

bussemaker mbo-onderwijsIn totaal krijgen 17 samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen €43,5 miljoen euro uit het regionaal investeringsfonds. Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Een aanzienlijk deel gaat naar vernieuwing van opleidingen in de ouderenzorg. Het gaat om regionale publiek-private samenwerkingsverbanden.

5 projecten gericht op vernieuwing ouderenzorg

1. ROC Friese Poort, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Healthy Ageing Friesland

Het Friesland College en ROC Friese Poort hebben van het ministerie van Onderwijs en de provincie Fryslân bijna 2 miljoen euro aan subsidie gekregen om nieuwe vormen van ouderenzorg te ontwikkelen. De onderwijsinstellingen werken bij het samenstellen van dit healthy ageing-centrum samen met het bedrijfsleven en zorginstellingen.
In zorginnovatie labs gaan medewerkers samen met studenten laagdrempelig en dichtbij het eigen werk ervaring opdoen met nieuwe manieren van werken en innovaties in de zorg. Medewerkers worden gestimuleerd om mee te denken en te ontwikkelen waardoor een cultuurverandering ontstaat. Er is een sterke verbinding tussen sociale en technologische innovaties. In een nieuw zorginnovatie portaal wordt kennis gedeeld. 
Contactpersoon: Dhr. Jouko van der Mast, jouko@onverhardeweg.nl, 06-21856165

 2. ROC Mondriaan (Den Haag) : Extra Strong

Extra Strong speelt in op de sterk veranderende zorgvraag en bouwt voort op de ervaringen en succesvolle samenwerking van het innovatiearrangement Strong. Er wordt een nieuwe leerlijn medewerker zorg en welzijn ontwikkeld en de doorstroom van verpleegkundigen mbo naar hbo wordt bevorderd. Ook komt een Online Learning for Life, een virtuele klas waarin de praktijk naar de leeromgeving in de school wordt gebracht.
Contactpersoon: Mevr. Marjolijn van der Meer – Huigens, m.vd.meer@rocmondriaan.nl, 088-6662497

3. Nova College: Praktijkroute Zorg in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

Deze praktijkroute wil het onderwijs laten aansluiten op de snelle veranderingen in de zorgvraag en het verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg terugdringen. Er worden praktijkroutes ontwikkeld waarin onderwijs en zorginstellingen samenwerken. Een Virtueel Expertisecentrum Zorg stelt de expertise van verschillende partners beschikbaar voor studenten en werkenden in de zorg. 
Contactpersoon: Mevr. Tineke Snel, tsnel@novacollege.nl, 06-51953514

4. Summa College (Eindhoven): Samen Slim Zorgen Thuis

Er is een ander type (zorg)medewerker nodig, die met behulp van o.a. technische hulpmiddelen cliënten kan ondersteunen bij langer, veilig en comfortabel thuis blijven wonen. Deze publiek-private samenwerking wil een nieuw opleidingsprogramma met stagemogelijkheden opzetten voor mbo niveaus 2 en 3. Studenten worden intensief begeleid op afstand en er komt een open leerstudio, waar vraag en aanbod bij elkaar komen en de medewerkers ondersteund worden in hun dagelijkse werkzaamheden.
Contactpersoon: Mevr. Hilde Meijs, hatw.meijs@summacollege.nl, 06-31770233

5. Noorderpoort college (Haren): NetwerkZON2020

Dit project sluit aan bij de ambitie om gezond ouder worden in het Noorden te stimuleren. Met 41 partners wil NetwerkZon2020 nieuwe kennis ontwikkelen, gedragsverandering en interdisciplinaire samenwerking stimuleren. NetwerkZON2020 wil minimaal 50 interdisciplinaire leernetwerken creëren, waar burgers, studenten mbo/hbo zorg en welzijn in co-creatie met andere sectoren en hun docenten en begeleiders kunnen experimenteren met hun nieuwe rollen.
Contactpersoon: Mevr. Jelly Zuidersma, j.zuidersma@netwerkzon.nl, 06-31783987

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer