Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Vernieuwde richtlijn 'Vermoeidheid bij kanker' 05/06/2019

Het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) heeft de richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ vernieuwd. De richtlijn focust op het ondersteunen van de patiënt en diens naasten bij het verminderen van vermoeidheid en het leren omgaan met vermoeidheid. De richtlijn is bestemd voor alle zorgporfessionals.

Vermoeidheid bij kankerVermoeidheid is een klacht waarvan vrijwel alle patiënten met kanker in de palliatieve fase van de ziekte in meer of mindere mate last hebben. Van alle klachten die patiënten in deze fase aangeven, behoort vermoeidheid niet alleen tot de meest voorkomende; het is ook het symptoom dat de grootste invloed heeft op het dagelijks functioneren van patiënten thuis, op het werk en in relaties met vrienden en bekenden. 

Veel gebruikte richtlijn

De richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ behoort tot de meest gebruikte richtlijnen die zijn gepubliceerd op Pallialine, de website met richtlijnen voor de palliatieve zorg. De vernieuwde richtlijn is waar mogelijk 'evidence based', dus gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Lastig onderwerp

In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om patiënten goed te adviseren, ‘omdat hulpverleners ook ervaren dat vermoeidheid moeilijk weg te nemen is’, zo staat op de website Pallialine. ‘Juist omdat vermoeidheid door veel verschillende factoren kan worden beïnvloed, is een systematische en multidisciplinaire benadering nodig om vermoeidheid te verminderen of beter met de vermoeidheid om te gaan.’
De oude richtlijn stamde uit 2010 en was gebaseerd op studies naar patiënten die in een behandelfase zaten nog gericht op genezing. Sindsdien zijn er nieuwe studies verricht, ook bij patiënten met kanker in de palliatieve fase zelf. De inzichten uit die studies zijn verwerkt in de richtlijn.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]