Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Hygiëne

Kosten BRMO-uitbraak 2017 gedeeltelijk vergoed 03/04/2017

Steeds meer micro-organismen zijn ongevoelig voor antibiotica. We spreken dan van BRMO. Een uitbraak daarvan brengt voor zorgorganisaties vaak hoge kosten met zich mee. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een beleidsregel vastgesteld op grond waarvan organisaties de kosten van een BRMO-uitbraak in 2017 gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen.

Poster antibioticaresistentieEind vorig jaar stelde NZa al een vergelijkbare regeling vast die met terugwerkende kracht geldt voor de jaren 2014 tot en met 2016. Nu is er dus ook een regeling voor het lopende jaar. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je een uitbraak tijdig meldt bij Signaleringsoverleg.

Richtlijn BRMO

De beleidsregel is van toepassing op micro-organismen die vallen onder de Richtlijn BRMO van de Werkgroep Infectiepreventie. Van een uitbraak is sprake indien bij twee of meer cliënten met dezelfde BRMO een epidemiologische link aanwezig is. Dit kan door een arts-microbioloog worden vastgesteld.

Kosten MRSA

Tot nog toe kwamen alleen de kosten van een uitbraak van de MRSA-bacterie in aanmerking voor vergoeding. Daarvoor bestaat een afzonderlijke beleidsregel Kosten MRSA. Die blijft bestaan. De nieuwe beleidsregel voor de kosten van andere BRMO-uitbraken komt daarnaast.

Meld uitbraken tijdig

Volgens de nieuwe beleidsregel komen uitbraken alleen voor vergoeding in aanmerking als deze binnen de eerstvolgende maand na ontdekking worden gemeld bij het Signaleringsoverleg/AMR. Meld een uitbraak dus tijdig, ook als je nog niet weet of je kosten maakt die voor vergoeding in aanmerking komen. Indien sprake is van meerdere BRMO-uitbraken, veroorzaakt door verschillende klonen, stammen of micro-organismen, moet iedere uitbraak afzonderlijk worden gemeld. Een vergoeding kan worden aangevraagd bij de nacalculatie 2017.

Project Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

In september 2016 is een project gestart: . Het richt zich op het verhogen van de bewustwording van professionals en bestuurders over de risico’s van antibioticaresistentie en het verbeteren van de basishygiëne. Vilans voert samen met ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso dit project uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Ga aan de slag met de in het project ontwikkelde hulpmiddelen:

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer