Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Verbeterpunten bij verpleeghuizen 16/10/2015

De 150 verpleegzorginstellingen die eerder matig presteerden, hebben een flinke verbeterslag gemaakt. Tegelijk ziet de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een tussenrapportage nog een aantal verbeterpunten: in de scholing van medewerkers, het toezien op medicatieveiligheid, het cliëntdossier en de afstemming van de verschillende onderdelen van het zorgplan.

Scholing kan beter

De scholing voor medewerkers noemt de IGZ een punt van aandacht. 20% van de instellingen scoort een onvoldoende op deskundigheid en inzetbaarheid van personeel. In bijna de helft van de instellingen kan de hoeveelheid scholing worden verbeterd en is de bestaande scholing onvoldoende afgestemd op de zorgproblematiek van de cliënt.

Aandachtspunt: richtlijnen en protocollen

Bijna 40 procent van de instellingen werkt nog niet voldoende volgens richtlijnen en protocollen. Bij ieder thema op Zorg voor Beter staan de relevante richtlijnen.

Medicatieveiligheid

Ander aandachtspunt is medicatieveiligheid. Bij risicovolle medicatie is altijd een tweede controle nodig door een bekwaam persoon. Toch doet 40% van de instellingen dit niet. Daarnaast beschikt 40 procent van de instellingen niet over een actueel medicatieoverzicht van de apotheker. Ook wordt medicatie niet altijd zorgvuldig bewaard en zijn medicijnen soms over de vervaldatum. Bij de op Zorg voor Beter staat ook de 'Leidraad bekwaamheid medicatie geven' (V&VN) waarmee kan worden vastgesteld of een medewerker competent is om medicijnen uit te reiken.

Zorgplan en risicosignalering

Voor wat het cliëntdossier betreft heeft de helft van de instellingen de verschillende onderdelen van het zorgplan niet voldoende op elkaar afgestemd en de risico's voor de cliënt niet voldoende geïnventariseerd. Lees meer bij thema Zorgleefplan en Risicosignalering op Zorg voor Beter.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Een kwart van de instellingen heeft zijn visie en beleid voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen nog niet voldoende beschreven. Een derde van de instellingen maakt bij aanvang van vrijheidsbeperkende maatregelen geen probleemanalyse van het gedrag van de cliënt. Ongeveer 80 procent van de zorgaanbieders nam alle toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen op in het cliëntdossier. Lees meer over vrijheidsbeperking op Zorg voor Beter.

Verbeterplannen onvoldoende geborgd

Instellingen stellen wel verbeterplannen op voor de organisatie van de zorg, maar de verschillende onderdelen van de 'Check en Act’ van de Cirkel van Deming zijn bij de meeste instellingen niet voldoende geborgd. De helft van de instellingen gebruikt informatie over fouten niet structureel en systematisch voor hun kwaliteitssysteem. Ook wordt het effect van uitgevoerde werkzaamheden niet structureel geëvalueerd.  Lees meer over deze  op Zorg voor Beter.

Over het onderzoek

De 150 zorginstellingen waren eerder onvoldoende in staat om de zorg voor kwetsbare bewoners op een goed niveau te brengen en voortdurend verder te verbeteren, zo bleek uit het IGZ-rapport 'Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam' in 2014. De inspectie heeft deze instellingen daarom tussen januari en september extra geïnspecteerd.

Tussenrapportage Toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen (okt. 2015) op website van IGZ

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer