Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Verbeteren doe je zo

Inspectie: mensgerichte zorg vraagt om mensgericht toezicht 01/06/2015

De organisatie en het toezicht zijn in 2014 veranderd om beter aan te sluiten bij de veranderingen in de zorg en bij de eisen die de samenleving stelt aan een moderne toezichthouder. ‘Mensgerichte zorg vraagt immers om mensgericht toezicht’, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij de publicatie van het Jaarbeeld 2014.

De inspectie ontwikkelde nieuwe toezichtmethoden om het perspectief van de mens die zorg ontvangt een belangrijker plaats te geven in het inspectieoordeel. Zo werd in verpleeghuizen voor mensen met dementie de daadwerkelijk geleverde zorg en de reactie van de cliënt daarop door inspecteurs geobserveerd.

Mystery guests

De inspectie voegt meer en meer signalen van mensen die zorg krijgen of van hun familie of naasten toe aan toezichtinformatie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘mystery guests’. Sinds juli 2014 kunnen mensen die vragen of klachten over de zorg hebben terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg verschaft de inspectie elke dag een overzicht van de signalen die zijn binnengekomen. De inspectie gebruikt deze signalen voor haar risicogestuurde toezicht. Ernstige signalen, die voldoen aan daarvoor opgestelde criteria, worden door de inspectie behandeld als melding.

Belangrijke ontwikkelingen in ouderenzorg en zorg thuis

  • De inspectie besteedde in 2014 extra aandacht aan het terugdringen van vrijheidbeperkende maatregelen. Ze ziet dat sommige zorgaanbieders nog achterblijven in hun resultaten op dit thema.
  • Door het toezichtonderzoek naar hygiëne en infectiepreventie heeft de inspectie nodige verbeteringen aan het licht gebracht. De resultaten daarvan publiceert de inspectie in 2015.
  • Begin 2014 rondde de inspectie het intensieve toezicht op de ouderenzorg af. Uit het onderzoek van de inspectie bleek dat de beschikbaarheid en deskundigheid van personeel onvoldoende was afgestemd op de zorgbehoefte van cliënten. Er werd onvoldoende systematisch met zorgplannen gewerkt en de veiligheid van de zorg voor onder andere medicatie en vrijheidsbeperking was onvoldoende. Er waren grote verschillen tussen de instellingen. Het rapport heeft mede de basis gevormd voor het dat  de staatssecretaris begin 2015 naar de Tweede Kamer stuurde. Dit plan moet leiden tot verdere verbeteringen in de intramurale ouderenzorg. 
  • De inspectie startte met haar onderzoek naar de overdracht van patiënten gegevens vanuit ziekenhuizen naar ouderenzorginstellingen, de zorg thuis en huisartsen. De resultaten van dit onderzoek worden in 2015 gepubliceerd.
  • De inspectie onderzocht de manier waarop instellingen in de ouderenzorg invulling gaven aan de zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag. De inspectie bezocht twintig instellingen en gebruikte daarvoor een nieuwe toezichtmethode: de observatiemethode. De resultaten van dit onderzoek worden in 2015 gepubliceerd.

Nieuwe zorgaanbieders

In 2014 bezocht de inspectie ruim 330 nieuwe zorgaanbieders. Daaruit bleek dat veel startende zorgaanbieders niet of onvoldoende bekend zijn met de normen voor veilige zorg. Het eerste bezoek viel dan ook voor 90 procent van de instellingen negatief uit.

Lees meer

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer