Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Verbeteren doe je zo

Nieuw toetsingskader van de inspectie voor verpleeghuiszorg 31/03/2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een nieuw toetsingskader gepubliceerd dat vanaf heden van kracht is. Het toezichtskader is gebaseerd op het nieuwe kwaliteitskader (2017) en geldt voor de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg. Meer als voorheen staat hierbij de wens van de cliënt (persoonsgerichte zorg) centraal.

Persoonsgerichte zorg centraal

Het toetsingskader bestaat uit 3 thema’s: Persoonsgerichte Zorg, Deskundigheid en inzet van personeel en Kwaliteit en veiligheid. Als een inspecteur het nodig vindt kan ook worden gekeken naar bijvoorbeeld , vrijheidsbeperking, hygiëne, mondzorg, onbegrepen gedrag of disfunctioneren.

Leren van fouten

Bij persoonsgerichte zorg kijkt de IGZ of en hoe de cliënt eigen regie heeft. Kent de zorgverlener de cliënt en is bekend wat hij of zij wil? En wordt daar gehoor aan gegeven? Bij deskundigheid en inzet personeel wordt gekeken naar kennis, vaardigheden en voldoende scholing om de juiste zorg te bieden – en of er wordt gewerkt volgens de juiste richtlijnen. Bij kwaliteit en veiligheid wordt gekeken naar methodisch werken volgens de . Daarnaast kijkt de IGZ naar veilig werkklimaat en het leren van successen, incidenten, fouten en klachten.

Tijdens een bezoekdag zijn de inspecteurs veel aanwezig op verschillende afdelingen en in huiskamers. Ze observeren cliënten en medewerkers, en kijken hoe het contact is. Ook bekijken ze cliëntdossiers.

Proces van verbetering

Tot nu toe werd beoordeeld of een instelling voor verpleeghuiszorg of gehandicaptenzorg aan de norm voldeed of niet.In het nieuwe toetsingskader zijn er meerdere gradaties: voldoet, voldoet grotendeels, voldoet grotendeels niet, voldoet niet. Dit om aan te geven waar een instelling staat in het proces van verbetering.

20 ontwikkelopdrachten voor verpleeghuissector

In het Kwaliteitskader staan ruim 20 ontwikkelopdrachten voor de verpleeghuissector. Naast opdrachten aan de sector stelt het Kwaliteitskader ook vereisten aan zorgorganisaties en zorgverleners. Lees de 20 ontwikkelopdrachten voor verpleeghuissector (pdf) op website Zorginstituut Nederland

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer