Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Dementie

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe 03/11/2016

De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstituut NIVEL onder ruim 3400 mantelzorgers.

Meer mantelzorgers overbelast

Mantelzorgers die samenwonen met en zorgen voor een persoon met dementie voelen zich vaak tamelijk belast tot overbelast (59 procent). Ruim één op de zes mantelzorgers voelt zich zelfs overbelast of zwaar belast. In 2011 en 2013 was dit nog maar één op de tien. Vaak gaat het daarbij om de partners.

mantelzorg

De ervaren belasting neemt toe naarmate men meer uren per dag voor de dierbare zorgt. Veel mantelzorgers hebben hier een dag en nacht taak aan. 46 procent van de samenwonenden meldt een verstoorde nachtrust.

Belang casemanagement

Ondersteuning door een casemanager is volgens de mantelzorgers één van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning om het thuis langer vol te houden. Echter de helft van de mantelzorgers geeft aan nooit te zijn gewezen op het recht op ondersteuning door een casemanager. Van de mantelzorgers met casemanagement is 80 procent tevreden over het contact en de kwaliteit van de ondersteuning en informatie.

Persoonlijke verzorging en verpleging, hulp in het huishouden en passende dagactiviteiten worden verder nog als noodzakelijke voorwaarden om het thuis wonen goed vol te houden genoemd. Het aanbod in dagactiviteiten neemt volgens Julie Meerveld, manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland, juist af. "En dat terwijl uit dit onderzoek blijkt hoe belangrijk deze uren ook voor de mantelzorger zijn om op adem te komen en overbelasting tegen te kunnen gaan."

Steun uit omgeving

De helft van de mantelzorgers geeft aan dat de zorg vooral op hen neerkomt. Ook hebben vier op de tien mantelzorgers minder contact met familie en vrienden sinds de naaste dementie heeft. Het voortzetten en verder uitbouwen van de dementievriendelijke samenleving is dus een belangrijk verbeterpunt om het thuis langer vol te houden.

Lees meer: met praktijkvoorbeelden van ondersteuning

Personeelsbezetting verpleeghuis

Hoewel mantelzorgers over het algemeen vinden dat verzorgenden in het verpleeghuis hun best doen, hebben ze ook veel kritiek- en verbeterpunten. Zo geeft de helft aan dat er onvoldoende personeel in huis is en dat activiteiten vaak niet aansluiten bij wat de naaste leuk vindt. Mantelzorgers vinden het vooral belangrijk dat er ‘vaste gezichten’ zijn, en er meer en beter gekwalificeerd personeel komt. 

Bron: Rapport Dementiemonitor mantelzorg 2016 (pdf) van Alzheimer Nederland en Nivel.

Vragenlijst en folder over belasting mantelzorgersOverbelasting in kaart brengen

Het 'gespreksmodel mantelzorgondersteuning' van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een hulpmiddel om in gesprek te komen met een mantelzorger. Met een vragenlijst kun je de belasting van de mantelzorger in beeld brengen. Zo ontstaat inzicht op welke gebieden een mantelzorger extra ondersteuning kan gebruiken. Dit gespreksmodel is één van de goede voorbeelden van hulpmiddelen in de palliatieve zorg.

Download de vragenlijst en folder via de IKNL-webshop.

Meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer