Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Intimiteit en seksualiteit

Tips: omgaan met seksualiteit 17/07/2019

Het wordt tijd voor meer openheid over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Het zijn immers basisbehoeften die nodig zijn voor welzijn en gezondheid en dat geldt voor iedere leeftijd. Toch lijkt er in de ouderenzorg nog weinig oog voor. Daarom organiseerde Zorggroep Noordwest-Veluwe het symposium 80 tinten grijs. Zorg voor Beter deelt de tips die daar ter sprake kwamen!

Praktische tips voor het verpleeghuis

 • Maak seksualiteit deel van opleiding en gesprekken op de afdeling. Lees meer over het bespreekbaar maken van intimiteit.
 • Zorg ervoor dat de bewoners zich veilig voelen. Zowel de bewoners die intimiteit en seksualiteit ervaren, als de andere bewoners én professionals in het huis.
 • Bedenk dat geloof en opvoeding kan botsen met professionele waarden. Een gedragswijzer kan hierbij helpen. Leg de normen en waarden van te voren vast en hoe je daarmee omgaat.
 • Probeer de relatie van bewoners te ondersteunen. Daarbij is van belang te weten hoe de relatie is geweest. Wat vonden zij prettig?
 • Faciliteer het samen slapen binnen het verpleeghuis (zie hulpmiddelen bij Thema intimiteit en seksualiteit)
 • Wil je familie, professionals of andere personen ander gedrag laten vertonen? Spreek ze dan aan op hun gevoel, bijvoorbeeld: ‘Jij wil toch ook dat een bewoner/jouw vader gelukkig is?’
 • Schep juiste verwachtingen. Informeer bij de verhuizing naar het verpleeghuis de naasten over de mogelijkheid dat bewoners verliefd kunnen worden. En dat je bij pijnlijke situaties met elkaar in gesprek gaat om te kijken wat voor oplossingen voorhanden zijn.
 • Medicatie heeft invloed op seks, maar artsen maken dat vaak niet bespreekbaar. Mensen met Parkinson bijvoorbeeld hebben een dopaminetekort. Daarvoor krijgen zij vaak medicatie die dat tekort aanvullen. Een bijwerking is dat de behoefte aan seks stijgt met 15 procent. Daarnaast kunnen andere medicatie erectie en orgasmeproblemen veroorzaken. Bij een combinatie van deze twee kan die persoon zich heel ellendig voelen. Het is goed om deze problemen dan met deze persoon en eventuele partner te bespreken. Lees meer bij invloed van ziektes op seksualiteit.
 • Misschien heeft de bewoner behoefte aan porno. Zet dan af en toe een dvd aan.
 • Bordje niet storen is storend. Gebruik het bordje daarom niet alleen bij seks.
 • Geef bij opname een folder mee met informatie over het omgaan met seksualiteit en intimiteit. Bespreek dit na een aantal weken en vraag of de folder gelezen is.
 • Maak beleid op het onderwerp. Zorg ervoor dat professionals weten hoe ze moeten handelen. Lees meer bij Aanbevelingen voor beleid bij Thema intimiteit en seksualiteit.

De tips and tricks uit dit artikel komen van: Margriet Bolding (psycholoog en cabaretière), Frans Hoogeveen (ouderenpsycholoog met specialisatie dementiezorg), Ingrid van Kempen (seksuoloog en GZ-psycholoog), Tilly de Kruif (GV’er en Trainer bij Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen).

Casus moreel beraad

Wat moreel en ethisch verantwoord is bij seksualiteit en intimiteit, is niet altijd helder. Mogen bewoners openlijk seksuele gevoelens uiten? Mogen zij wel seks hebben op de kamer? En als een persoon dement is? Hoe ga je om met deze dilemma’s? Een manier om dit te bespreken is het houden van een moreel beraad. Je verkent het probleem en de waarden en kijkt hoe je ermee kunt omgaan.

In een psychogeriatrische woning wonen een man en vrouw die beiden wilsbekwaam zijn. Allebei hun partners zijn overleden. Zij zoeken elkaar op en knuffelen. Totdat een medewerker hen naakt aantreft in een kamer. Zij raakt in paniek en wil het bespreken in het team. Het team vindt het een ethisch probleem met als hoofdvraag: Moet ik als professional ruimte geven om seksuele gevoelens te uiten?

Tips voor bespreking

Bespreek deze casus tijdens een moreel beraad met het team en een gespreksbegeleider:

 • Bepaal de betrokkenen rondom de casus: meneer, mevrouw, familie, bewoners, professionals en de organisatie.
 • De gespreksbegeleider vraagt aan de deelnemers welke waarden gelden voor de betrokkenen.
 • Welke waarden wegen het zwaarst voor de verschillende betrokkenen? Kijk welke waarden het belangrijkste zijn. Bekijk dan met elkaar op welke manier het beste met het probleem kan worden omgegaan met behoud van de meest belangrijke waarden. Dit is het deel van het gesprek waarin deelnemers oog en oor krijgen voor wat er speelt voor bewoner, professional en organisatie.
 • Sluit het goed af door concrete afspraken te maken over wie wat gaat doen en wat er nodig is. Maak ook afspraken over de evaluatie.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]