Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Terminaliteitsverklaring alleen nog nodig voor aanvraag PGB 02/03/2020

In de palliatieve zorg is het in de meeste situaties niet meer nodig om een zogenaamde terminaliteitsverklaring te gebruiken. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg zoals Zorgverzekeraars Nederland, V&VN en het ministerie van VWS met elkaar afgesproken.

De verklaring zorgt voor veel onvrede bij cliënten en zorgverleners. Zij vinden de maatregel onvriendelijk voor cliënten. Ook zorgt de verklaring voor veel onnodige administratie. Daarnaast is het nooit met zekerheid te zeggen of de levensverwachting van een cliënt in de palliatieve fase daadwerkelijk korter is dan drie maanden.
In opdracht van het ministerie werd dit filmpje gemaakt. De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) maakte een factsheet over de verandering.

Wat is de terminaliteitsverklaring?

De terminaliteitsverklaring geeft aan dat de levensverwachting van de cliënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. Deze verklaring moest altijd door de behandelend arts worden ingevuld en afgegeven om de inzet van extra zorg in de wijkverpleging en de langdurige zorg te verantwoorden. 

De verklaring werd ook gebruikt door hospices en bijna thuis huizen om de toelating tot deze locaties te onderbouwen. Er is afgesproken dat de terminaliteitsverklaring in deze situaties niet meer standaard wordt opgevraagd. De terminaliteitsverklaring is voorlopig alleen nog nodig bij het aanvragen van een PGB voor zorg in de palliatief terminale fase.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]