Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vernieuwend zorgen

Rol verpleegkundig specialisten in ouderenzorg 04/09/2017

In sommige organisaties worden taken van specialisten ouderengeneeskunde al uitgevoerd door hbo-opgeleide zorgprofessionals. Door de inzet van verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen-ouderenzorg in de verpleeghuiszorg en eerstelijnsouderenzorg kan het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde worden opgevangen. Toch is een nog verdergaande 'taakherschikking' mogelijk. Hiervoor is meer duidelijkheid nodig over de bevoegdheden en inhoud van de verschillende 'nieuwe' beroepen.

In opdracht van het ministerie van VWS hebben het RadboudUMC en de Hogeschool van Arnhem/Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar 'taakherschikking' in de ouderenzorg. Binnen veel specialismen in de gezondheidszorg worden taken van de arts al door andere zorgprofessionals uitgevoerd. Zeker de relatief jonge zorgberoepen physician assistant en verpleegkundig specialist hebben hun meerwaarde hierin al bewezen. Deze taakherschikking staat in de ouderenzorg echter nog in de kinderschoenen.

Onduidelijkheid en onbekendheid

Volgens de onderzoekers ontbreekt het binnen de ouderenzorg aan een breed gedragen visie op het functiehuis (een gedetailleerde omschrijving van functies met daarbij taken, rollen en verwachtingen). En zo’n visie is noodzakelijk voor een eventuele herschikking van de taken. Ook is er meer bekendheid nodig over de bevoegdheden en inhoud van de verschillende 'nieuwe' beroepen. Wat mogen een physician assistant, verpleegkundig specialist en verpleegkundige-ouderenzorg wel en niet doen? Binnen de ouderenzorg is vooral onduidelijkheid over de juridische afbakening van de bevoegdheden.

Die onduidelijkheid over de inhoud van het takenpakket heeft tot gevolg dat op dit moment de taakherschikking binnen organisaties heel verschillend wordt vormgegeven. Er zijn grote verschillen in zelfstandigheid en de inzet varieert sterk. Daarnaast zijn specialisten ouderengeneeskunde vaak bang taken en verantwoordelijkheden bij een andere professional neer te leggen. Dat kan ook komen door de onbekendheid én door het beschermen van de positie van de eigen beroepsgroep.

Reactie V&VN

V&VN herkent de conclusies uit het rapport en staat achter de aanbevelingen. Sonja Kersten, directeur V&VN, zegt al mooie voorbeelden te zien van hoe verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten kunnen worden ingezet in de ouderenzorg. 'In de praktijk werken ze al goed samen met specialisten ouderengeneeskunde. Maar we zien nog veel meer kansen. Ook wij vinden het belangrijk om taakherschikking op landelijk niveau te regelen en gaan hierover graag met de andere partijen in gesprek.'

Zo’n mooi voorbeeld is de rol die Pascalle Billekens (V&VN, Verpleegkundig Specialisten) binnen het verpleeghuis vervult: 'Naast de medische taken, ben ik ook een coach richting verpleegkundigen en verzorgenden. Ik ken zowel het verpleegkundige als de medische discipline en combineer dit. Als de meerwaarde van verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen duidelijker is, versoepelt dit de samenwerking.'

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer