Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Subsidie voor ontregelprojecten 15/08/2022

Heb jij als zorgaanbieder concrete plannen om in jouw organisatie de administratieve last te verlagen? Dan kun je vanaf 1 september subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS. Er zijn drie aanvraagrondes. Lees hoe het werkt.

Jouw organisatie kan subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in de eigen organisatie. Het ministerie van VWS deelt goede voorbeelden en geleerde lessen die uit deze activiteiten voortkomen. Zo krijgen andere zorgaanbieders inzicht en worden zij gestimuleerd om ook aan lastenverlichting te werken.

Hoe vraag je subsidie aan voor verminderen van regeldruk?

Voor de subsidie lever je twee documenten aan:

  • vooraf een activiteitenplan over de voorgenomen activiteiten

  • na afronding een korte samenvatting van de uitgevoerde activiteiten en opbrengsten

Beide documenten maakt het ministerie openbaar. Ook kunnen zij jou tijdens de looptijd van de activiteiten vragen om voorlichting over je project te geven aan andere zorgaanbieders.

Subsidie om regeldruk te verminderen – voor wie?

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.
 
De subsidieaanvraag moet worden gedaan door één zorgaanbieder, die voldoet aan de vereisten in deze regeling. De activiteiten waarvoor de aanvraag wordt gedaan, kunnen ook samen worden uitgevoerd met andere zorgaanbieders of samenwerkingsverbanden.
 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden. Bekijk de acht voorwaarden voor de subsidie op de website over subsidies van VWS.

Wanneer vraag je de subsidie aan?

Het budget is verdeeld over 3 subsidierondes.

  • Ronde 1: 1-30 september 2022

  • Ronde 2: 1-31 maart 2023

  • Ronde 3: 1-30 november 2023

In elke aanvraagronde staat op de website van het ministerie van VWS een link naar het online aanvraagformulier. Wordt in een aanvraagronde meer subsidie aangevraagd dan het plafond? Dan wordt er geloot. Ben je niet ingeloot of is je aanvraag afwezen omdat deze niet voldeed aan de gestelde eisen? Dan kun je in de tweede en/of derde ronde nogmaals een aanvraag doen.

Meer informatie

Lees alle informatie op de website van het ministerie van VWS.

Volg de bijeenkomst ‘Blik op ontregelen’

Dragen registraties in jouw organisatie bij aan betere zorg en meer werkplezier? Als dat niet zo is, dan zijn de registraties vast een last, waardoor jij en je collega's meer regeldruk ervaren. De OntregelBlik helpt om regeldruk te verminderen. We willen je graag uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Blik op Ontregelen’ op 3 oktober, waar we volop de ruimte bieden om te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en te leren van aansprekende praktijkvoorbeelden. 
 

  

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.