Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Samenwerken in de wijk

Subsidie Lokale netwerken ouderenzorg 04/03/2019

Het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) biedt subsidiemogelijkheden aan voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor ouderenzorg en -ondersteuning. Het komende jaar zijn hiervoor verschillende subsidierondes waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden.

Met deze subsidies kunnen netwerken van (zorg)professionals die ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen (van 75 jaar en ouder) een (organisatie)deskundige inhuren. Deze deskundige helpt hen om hun netwerk verder te ontwikkelen en te verstevigen.

Ondersteuning lokale netwerken in de wijk

Het ZonMw-programma ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)’ ondersteunt lokale netwerken bij het ontwikkelen van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod, waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Lokale zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, gemeenten en andere betrokkenen worden ondersteund bij het faciliteren en ontwikkelen van goed functionerende teams rondom de ouderen.

Wie kan subsidie aanvragen?

In de eerste fase kunnen professionals uit lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en verder willen ontwikkelen - een ontwikkelsubsidie aanvragen. Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoefte van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en later ook op inhoudelijk niveau. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt en dat de coördinatie expliciet is belegd. Het netwerk beoogt de samenwerking te verbeteren en denkt daarbij ook na over verdere uitbreiding.

Ontwikkelsubsidie: Aanvragen tot 26 maart 2019

De ontwikkelsubsidie heeft een looptijd van 4 maanden, met maximaal budget per project € 17.500. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen worden ingediend tot en met 26 maart 2019. De ronde wordt later in 2019 nog een keer herhaald.

Uitwerkingssubsidie (fase 2)

De uitwerkingssubsidie heeft een looptijd van 12 maanden, met maximaal budget per project €49.500. De eerste ronde van deze uitwerkingssubsidie start begin maart. De ronde wordt later in 2019 nog een keer herhaald. Binnenkort komt hierover meer informatie beschikbaar.

Verduurzamingssubsidie (fase 3)

De verduurzamingssubsidie heeft een looptijd van 6 maanden, met maximaal budget per project €25.000. Deze ronde wordt in het najaar van 2019 geopend. Dan volgt ook meer informatie over deze subsidiemogelijkheid.

Achtergrond

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) zal de komende jaren subsidieoproepen uitzetten rondom de doelgroepen ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een specifieke plaats op basis van de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg.

Meer informatie op website ZonMw

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer