Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Valpreventie

Stijging valongevallen bij ouderen 23/12/2015

Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. Ook in 2014 zette de stijging van valongevallen bij ouderen door. 88.000 ouderen belandden na een val op de spoedeisende hulp. 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en een kleine 3.000 ouderen overleden ten gevolge van een val. Dit leidt vaak tot hoge (zorg)kosten.

Vilans en VeiligheidNL verkennen de mogelijkheid voor een Health Impact Bond (HiB). Nieuwsuur besteedde er in de uitzending van 22 december 2015 aandacht aan (vanaf ca. 10 minuten).

nieuwsuur valongelukken ouderen

Meer valongevallen door vergrijzing

Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal ernstige valongevallen sterk toe. Een val op hogere leeftijd heeft in veel gevallen verstrekkende gevolgen. Het kan leiden tot ziekenhuisopname en ook tot (permanent) verminderde mobiliteit. Met als gevolg dat ouderen afhankelijk(er) worden van zorg, ze angstiger worden, hun sociale leefwereld verkleint, aanpassingen moeten realiseren in hun woning en zelfs tot (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Lees meer: Thema Valpreventie op Zorg voor Beter

Hogere zorgkosten

In 2014 zijn de zorgkosten als gevolg van valongevallen 810 miljoen euro. Als de huidige stijging doorzet loopt dit op tot 1,3 miljard euro in 2030. Preventie van valongevallen kan veel opleveren, zowel medisch als sociaal als financieel. Een reductie van het aantal valincidenten met 5% levert Nederland jaarlijks al 40 miljoen euro aan besparing van zorgkosten op.

We weten wat werkt bij valpreventie

We weten veel over welke ouderen risico lopen en hoe bij deze ouderen valongevallen worden voorkomen. We weten ook wat effectief is om het valrisico bij ouderen te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is de cursus in Balans. Onder ouderen die hier aan hebben deelgenomen, vermindert het aantal valongevallen met 61% en vermindert de valangst met 37%. Ouderen zijn bijzonder enthousiast over de waardevolle sociale contacten die zij er opdoen en blijven behouden. Op dit moment worden de werkzame maatregelen echter onvoldoende toegepast, ook al zijn ze kosteneffectief.

Stijging valongevallen bij ouderen vraagt om actie

Financiering valpreventie

Een belangrijke oorzaak dat effectieve aanpakken onvoldoende worden toegepast vloeit voort uit de uitvoeringsbekostiging ervan. Diegene die de kosten maakt ontvangt bijvoorbeeld lang niet altijd de baten. Zo zijn er nog andere prikkels in ons huidige zorgstelsel die financiering van preventie-activiteiten niet stimuleert.

Health Impact Bond

Vilans en VeiligheidNL maken zich hard voor een grote maatschappelijke aanpak om valongevallen bij ouderen te voorkomen. Met nieuwe inzichten in financiering van preventie-activiteiten verkennen zij de mogelijkheden van een zogenaamde Health Impact Bond (HiB). In deze financieringsconstructie investeert een private partij of partijen geld voor de inzet van (kostenbesparende) interventies en ontvangt bij het succes deze investering met rendement terug. Bekijk het filmpje over het probleem van groeiend aantal ouderen en de Health Impact Bond.

Meedenken of meedoen?

Onder leiding van VeiligheidNL en Vilans gaat een groep van publieke en private partners in 2016 door met de verkenning van de Health Impact Bond Valpreventie. We hopen tegen de zomer van 2016 een uitspraak te kunnen doen of dit een haalbaar construct is voor de aanpak van valpreventie in Nederland. Wilt u ook nog actief mee denken in de haalbaarheid van een HiB Valpreventie of potentieel investeren? Voor vragen kunt u contact opnemen met Else Stapersma, e.stapersma@vilans.nl

Meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer