Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Vernieuwde richtlijn spiritualiteit in palliatieve fase 29/10/2018

Cliënten in de palliatieve fase zijn in de laatste fase van hun leven beland. Dit heeft een grote impact op hun gemoedstoestand. Ze hebben vaak vragen over grote thema’s als de waarde en zin van het leven of het geloof. Cliënten delen hun mentale pijn niet altijd met zorgverleners omdat ze denken dat zorgverleners hen daar niet bij kunnen helpen. Bovendien kunnen er intieme onderwerpen spelen die cliënten niet gemakkelijk met anderen willen delen. Het is voor zorgverleners dus belangrijk om open te staan voor dit soort vragen. Hoe doe je dat?

De herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ geeft je inzicht hoe je vragen en behoeften van cliënten over zingeving en spiritualiteit herkend. Ook lees je hoe je hierover een gesprek aangaat. Daarnaast geeft de richtlijn je advies over scholing die je kunt volgen.

Aanbevelingen voor zorgverleners

De richtlijn zet een aantal aanbevelingen op een rij die je helpen bij het voeren van het gesprek over spiritualiteit en zingeving:

  • Neem écht de tijd, cliënten uiten diepere vragen niet als ze merken dat je haast lijkt te hebben.
  • Zet de doelen en behoeften van cliënten voorop.
  • Respecteer de cultuur, het geloof of de levensbeschouwing van cliënten.
  • Maak het niet te licht maar ook niet te zwaar.
  • Toon oprechte belangstelling, vraag door vanuit echte interesse.
  • Luister en kijk aandachtig, stel open vragen.
  • Geef geen oordeel: laat cliënten hun zoektocht of worsteling zelf vormgeven.
  • Vat boosheid en verwijten die gemaakt worden niet persoonlijk op: ze kunnen voortkomen uit angst en verdriet.
  • Blijf beschikbaar ook als er niets meer ‘gedaan’ kan worden of mensen zorg weigeren.

Zingeving en spiritualiteit herkennen

Hoewel een lichaam in de eindfase klaar is om te sterven, is het leven geestelijk nog niet afgerond. Dat zorgt voor onrust bij de cliënt en diens naasten. Deze richtlijn is bedoeld om je te helpen bij het herkennen van deze hulproepen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Zo kun je er op een passende manier mee omgaan. Dat geeft rust bij cliënten, naasten én zorgverleners.

Wat is het verschil met de vorige richtlijn?

Deze richtlijn is praktischer dankzij de heldere opmaak en de concrete handvatten. De richtlijn is waar mogelijk evidence based, dat wil zeggen dat zorgvuldig gebruik gemaakt is van het beste bewijsmateriaal van het moment.

Wat is het belang van spiritualiteit?

Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid. Maar ook bij het ervaren van innerlijke rust speelt spiritualiteit een belangrijke rol. Voor waardige en patiëntgerichte zorg is aandacht voor spiritualiteit essentieel. In het Kwaliteitskader palliatieve zorg uit 2017 wordt spiritualiteit gezien als belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg.

Aan deze herziening is twee jaar gewerkt door werkgroepleden van patiëntorganisaties en beroepsverenigingen NPV, V&VN, NHG, NIP, Verenso, NVALT, Palliactief, VPTZ, VGVZ en NFK.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer