Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Probleemgedrag

Nieuwe richtlijn over omgaan met probleemgedrag 09/03/2018

Hoe ga jij om met probleemgedrag bij mensen met dementie? Om je daarmee te helpen brachten Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) samen deze richtlijn uit.

Het doel van de nieuwe richtlijn is de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren. Ook draagt de richtlijn bij aan een betere samenwerking tussen verschillende disciplines. De richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2008.

Bekijk de nieuwe richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie (januari 2018)

Wat is probleemgedrag volgens de nieuwe richtlijn?

In de richtlijn lees je de volgende definitie van probleemgedrag:

Definitie

Probleemgedrag is al het gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving.

Of het gedrag als een probleem wordt ervaren, ligt aan het effect daarvan op de omgeving. Zo kan zwerfgedrag thuis een probleem zijn, terwijl dat in een instelling helemaal niet zo hoeft te zijn.

Verenso en het NIP verstaan onder probleemgedrag de volgende vormen:

  • depressief gedrag
  • angstig gedrag
  • apathisch gedrag
  • psychotisch gedrag
  • geagiteerd gedrag

In de richtlijn vind je voor al deze gedragingen bewijsmateriaal over behandelingen en interventies.

Uitgangspunten: Eerst analyseren, dan behandelen

Een van de uitgangspunten van de richtlijn is de multidisciplinaire/methodische aanpak. Dat betekent dat je eerst analyseert wat er aan de hand is voor je gaat behandelen. Daarnaast moet de richtlijn breed inzetbaar zijn. Veel kwetsbare ouderen wonen namelijk zo lang mogelijk thuis of zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Beladen term

'Probleemgedrag' is een beladen term, toch kiezen de opstellers van de richtlijn bewust voor 'probleemgedrag' (in plaats van bijvoorbeeld 'onbegrepen gedrag' of 'moeilijk te hanteren gedrag') omdat dit woord aangeeft dat het een opgave is.

Een ander uitgangspunt van de richtlijn is dat je het gebruik van psychofarmaca in kaart brengt en evalueert. Zo zorg je dat je kalmerende medicijnen op een passende manier inzet. Wil je weten hoe je psychofarmacagebruik terugdringt? Lees hier goede voorbeelden van zorgorganisaties die erin slaagden het gebruik van psychofarmaca te verminderen. Of bekijk praktische tips van verzorgenden en verpleegkundigen.

Initiatiefnemers

Deze richtlijn is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van VWS en aanvullende financiering van Verenso en het NIP. Vertegenwoordigers van het NIP, Verenso, de NVvP, V&VN en de NVKG formuleerden aanbevelingen voor de behandelingen.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer