Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Minder registreren? Ga zelf aan de slag 29/06/2016

Eén op de vijf medewerkers besteedt meer dan 30% van de tijd aan registratie. Als je uitgaat van een werkdag van 8 uur, is dat meer dan 2,5 uur per dag. Dit blijkt uit de korte enquête van Zorg voor Beter die door 376 mensen is ingevuld. Else Stapersma, adviseur kwaliteit en doelmatigheid, analyseert de resultaten.

Door Else Stapersma, adviseur kwaliteit en doelmatigheid

Eerder dit jaar hebben we via Zorg voor Beter een korte enquête uitgezet om te achterhalen hoeveel tijd van hun werkdag zorgmedewerkers feitelijk bezig zijn met registreren. Van de 376 respondenten is iets meer dan de helft (55%) werkzaam in een verzorgings-of verpleeghuis, 45 procent werkt in de thuiszorg. De verdeling van de hoeveel tijd medewerkers kwijt zijn aan registreren lijkt gelijk te zijn voor verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg. Bekijk de volledige resultaten van de enquête.

Resultaat: veel tijd besteed aan registraties

De enquête leverde de volgende opvallende resultaten op:

  • Bijna een derde (30%) van de zorgmedewerkers besteedt tussen de 1,5 – 2,5 uur per dag (20-30%) aan registreren (zowel intramuraal als thuiszorg)
  • Bijna 20% besteedt meer dan 30% van hun werkdag aan registreren, ofwel meer dan 2,5 uur per dag (zowel intramuraal als thuiszorg)
  • 73% zegt dat de organisatie niet werkt aan het terugdringen van registraties

registraties zorg

Registratielast wel of niet?

In eerste instantie schrokken we toch wel van het resultaat. Als één op de 5 medewerkers meer dan 2,5 uur per dag registreert, dan lijkt dat veel. Toch zegt het niet alles. Het is de vraag of zorgmedewerkers dit zelf ook als té veel ervaren, en als registatielast zien. Een bepaalde mate van registreren hoort nu eenmaal bij het werk, vooral de registraties die bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het bijwerken van een zorgplan of risicosignalering. Wanneer wordt registreren een last? Hangt dit samen met de hoeveelheid tijd die je er mee bezig bent, of als je niet weet waarvóór je bepaalde zaken registreert? Of beide?

Organisaties werken niet aan terugdringen registratielast

registratielast zorgSchokkender is eigenlijk dat 73% zegt dat de organisatie niet werkt aan het terugdringen van registraties.  Er wordt over registratielast geklaagd. Het verminderen van registratielasten is een speerpunt van staatssecretaris Van Rijn. In de media is er veel aandacht voor, maar op basis van de enquête lijkt er in de praktijk nog weinig aan gewerkt te worden. Vilans heeft op een rij gezet, en ook welke níet verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan dat het niet volgens de wet verplicht is om na elke wijziging of bespreking het zorgplan opnieuw te laten ondertekenen. Of dat de verplichting van de dubbele controle van medicatie niet volgt uit de wet, maar uit de ‘Veilige Principes in de medicatieketen’. Soms zijn er registraties die ooit in het team zo afgesproken zijn, maar eigenlijk geen nut meer hebben. Het is goed om daar eens kritisch naar te kijken en registraties zo mogelijk op te ruimen.

Ga zelf aan de slag

We zien en horen dat zorgmedewerkers last hebben van de vele registraties. Meer tijd voor de cliënt, dat is wat ze willen, daar zijn ze immers de zorg voor ingegaan. Ondanks deze signalen, die al langere tijd worden afgegeven, komt uit de enquête duidelijk naar voren dat organisaties zich niet bezighouden met het terugdringen van de registratielasten. Waarom is dat? Organisaties (managers, directeuren) kunnen hierin de leiding nemen. Maar je kunt zelf ook, samen met je team nadenken welke registraties overbodig zijn. Vilans heeft hiervoor een toolkit gemaakt.

Gebruik de toolkit

De Toolkit bestaat uit een grote poster ofwel ‘speelveld’, waarmee je met behulp van geeltjes met je team op een eenvoudige en leuke manier alle registraties - die door het team worden gedaan - kunt inventariseren. Vervolgens kijk je gezamenlijk of er twijfels bestaan over het nut van bepaalde registraties, en of ze eventueel afgeschaft kunnen worden. Je kijkt of je er zelf een beslissingtoolkit registratielastover kunt nemen wat er mee moet gebeuren of dat dit bij de organisatie ligt. Bij de registraties waar je zelf over kunt beslissen kijk je kritisch welke je kunt afschaffen en/of welke registraties slimmer georganiseerd kunnen worden.  Over deze werkwijze krijgen we veel positieve reacties! Dus aarzel niet, en ga zelf aan de slag met het afschaffen van overbodige registraties!  

Lees meer:  op Zorg voor Beter

Uitslag enquête: Hoeveel tijd besteed jij aan registratie?

Met registraties bedoelen we alles wat je moet optekenen in een dossier of op een formulier (zowel op papier als de pc of app), bijvoorbeeld: risicosignalering, zorgleefplan, cliëntdossier, medicatieoverzichten, temperatuurlijsten of kwaliteitsmetingen.Uitslag poll Minder registreren? Ga zelf aan de slag

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer