Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Administratieve lasten langdurige zorg nog te hoog 14/10/2019

Van de 155 maatregelen en acties om de administratielasten in de zorg te verminderen, zijn er nu 60 gerealiseerd. Het programma (Ont)regel de zorg omvat de hele zorg, waarbij de verpleeghuissector en wijkverpleging, 2 van de 10 sectoren zijn. Minister Hugo de Jonge deed in een kamerbrief tussentijds verslag van de voortgang.

‘In de afgelopen periode zijn veel aangekondigde maatregelen uitgevoerd, maar de merkbaarheid op de werkvloer laat nog te wensen over’, schrijft De Jonge in zijn Kamerbrief van 4 oktober 2019. Bij de Kamerbrief is een Merkbaarheidsscan van KPMG gepubliceerd waarin de administratieve lasten per sector gemeten zijn en in de toekomst verder gemonitord worden.

Top 3-acties wijkverpleging

Uit een enquête onder 343 professionals van KPMG blijkt dat HBO-wijkverpleegkundigen gemiddeld 43% aan administratie besteden, MBO-verpleegkundigen 21% en verzorgenden 18% van de tijd. Dit is veel meer dan zorgmedewerkers acceptabel vinden, namelijk HBO-verpleegkundigen 23% van de tijd, MBO-verpleegkundigen 11% en verzorgenden 13% van de tijd.

Uit de Merkbaarheidsscan van KPMG komt deze top 3 van meest gewenste acties om de ervaren lastendruk te verminderen:

1. Schrappen van minutenregistratie
2. Schrappen van de verplichting om bij elke wijziging van het zorgplan opnieuw een handtekening van de cliënt nodig te hebben
3. Schrappen van de verplichting om elk half jaar zorg te evalueren

Else Stapersma, adviseur verminderen regeldruk bij Vilans: ‘Het is opvallend dat deze punten genoemd worden door zorgmedewerkers omdat ze alle drie inmiddels níet meer verplicht zijn. Het kan zijn dat zorgorganisaties ze nog niet afgeschaft hebben, bijvoorbeeld vanwege lopende afspraken met zorgverzekeraars of dat een zorgorganisatie er zelf voor kiest. Vooral bij je eigen organisatie is er ruimte voor verandering: bespreek het waarom en de nut van deze regel, of deze regel het doel bereikt wat beoogd wordt en onderzoek of er andere minder tijdrovende oplossingen zijn. Op Zorg voor Beter zijn hier veel materialen voor te vinden’.

Lees meer: Aanpak regeldruk op Zorg voor Beter

Minutenregistratie in wijkverpleging

In de kamerbrief doet de minister verslag van het uitbannen van de minutenregistratie: ‘In de wijkverpleging zijn afspraken gemaakt om de minutenregistratie definitief uit de praktijk te verbannen. Aanbieders die nog met de minutenregistratie werkten en geen gebruik maakten van een regelarme manier van registreren worden dit jaar geholpen om over te stappen op de alternatieve werkwijze ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. Wijkverpleegkundigen hoeven de zorg die is geleverd conform het zorgplan dan niet meer apart te registreren. Het doel is dat per 1 januari 2020 alle aanbieders hierop zijn overgestapt of een registratiewijze gebruiken die minimaal administratief belastend is voor wijkverpleegkundigen (bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem met een pasje). (…) De meeste organisaties werken inmiddels met de alternatieve registratiestandaard óf zijn bezig zijn met de overstap. De alternatieve registratiestandaard wordt nu gebruikt door 65% van de organisaties.’

Tijdvreters verpleeghuiszorg

Uit een enquête onder 641 professionals in verpleeghuizen blijkt dat zij gemiddeld 35% van hun werktijd aan administratieve werkzaamheden besteden, terwijl ze 23% acceptabel vinden. In de verpleeghuissector zijn alleen deze 3 tijdvreters door KPMG onderzocht:

  • Vereenvoudiging van regeling meerzorg
  • Digitaliseren aanvraag-, machtiging en declaratieproces voor mondzorg
  • Versimpelen van aanmaken en bijhouden ECD.

Schrapsessies voor verpleeghuizen

De minister is positief over de schrapsessies van de sociale partners in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans: ‘Door middel van schrapsessies in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen hebben organisaties laten zien dat zij administratieve lasten kunnen terugdringen. Bijvoorbeeld op het terrein van managementrapportages, interne controles, HACCP (risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) en niet meer verplichte handtekeningen bij wijzigingen in het zorgleefplan.’ Er zijn tot nu toe 14 schrapsessies voor de langdurige zorg geweest, waar 519 professionals van 58 verschillende zorgorganisaties aan hebben deelgenomen. In 2019 staan nog 12 sessies gepland en ook in 2020 loopt dit door. Wil je net als deze zorgorganisaties de regeldruk binnen jouw organisatie terugdringen? Meld je dan aan met je team voor de schrapsessies. Ook vind je op Zorg voor Beter allerlei materialen en goede voorbeelden om zelf aan de slag te gaan om de regeldruk te verminderen. 

Bronnen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Cora Ledder 18/10/2019

Ik zie een grote verbetering in het anders omgaan met melden en registeren van indicenten. Niet langer het het registratiesysteem centraal, maar het gesprek. Cora Ledder https://www.moveprofessionals.nl/wat-doet-move-nieuw/interim-beleidsadvies-zorgbeleid.html