Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Eerste vijf schrapsessies regeldruk succesvol van start 27/03/2019

Donderdag 21 maart vond voor de vijfde keer een schrapsessie plaats om de regeldruk in de ouderenzorg te verminderen. Tot nu toe gingen bestuurders en zorgmedewerkers van in totaal 26 organisaties met elkaar aan de slag met het snappen, schrappen en verbeteren van regels en formulieren. Welke regels en administratieve lasten zijn het meest belastend? En waar gaan de organisaties mee aan de slag?

Iedereen is het erover eens: administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Het doel van de schrapsessies is in gezamenlijkheid de regeldruk binnen de zorgorganisatie in kaart brengen en terugdringen.

Zelf regels bedenken

‘Mensen uit de praktijk weten het beste waar de knelpunten zitten en hoe dat anders zou kunnen. Tegelijkertijd is het soms ook de organisatie zelf die nieuwe “regels en lijstjes” bedenkt, om zo grip te houden op het dagelijks werk. Het is de kunst om samen te bedenken of dat allemaal wel echt nodig is.’ Zegt Merel van Manen, stafadviseur bij Stichting Humanitas naar aanleiding van de schrapsessie in Rotterdam.

Top vier

Aan de hand van de tool ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ maken de teams de regeldruk binnen de eigen organisatie inzichtelijk door het formuleren van een top 3 van regels en registraties waaraan ze gaan werken. De top 4 van afgelopen sessies is als volgt:

Top 4 namens verpleging en verzorging (3 sessies, 20 organisaties)

  1. HACCP en schoonmaak- aftekenlijsten efficiënter, wat is wettelijk verplicht?
  2. Proces vereenvoudigen rondom risicovolle medicatie (opiaten) uitdelen
  3. Cliëntrapportage vereenvoudigen
  4. Risicosignalering efficiënter

Top 4 namens wijkverpleging (2 sessies, 11 organisaties)

  1. Vijf minutenregistratie vervangen door een beter systeem
  2. Verplichte handtekening nodig? (zorgleefplan, uitvoeringsverzoek en (half)jaar evaluaties)
  3. Uitvoeringsverzoek, wanneer verplicht?
  4. Risicoanalyse efficiënter

Belang van opvolgen

Aan het einde van de schrapsessies gaan de teams naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen, en ideeën om te zorgen voor merkbaar minder administratieve lasten en meer tijd voor zorg. Het is van belang dat de opbrengst van deze dag ook daadwerkelijk een vervolg krijgt binnen de organisatie, dat er daadwerkelijk stappen worden gezet. Van Manen: ‘Het enthousiasme om mee te doen is groot. Het levert ook tastbaar resultaat op, het werk wordt er beter en leuker van.’

Snapsessie

Na zes tot acht weken komen de organisaties terug voor de snapsessie. Deze vervolgbijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen en het inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden. Inmiddels heeft er één snapsessie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat het afschaffen of de-implementeren van registraties nog niet zo makkelijk is in de praktijk.

Onrust en verwarring

Een verpleegkundige vertelt: ‘Het afschaffen van regels zorgt soms juist voor onrust en verwarring. Als de handtekening onder het zorgplan niet meer nodig is, roept dit vragen op. Wat moeten we dan wél doen? En hoe?’.

Waarom registreer je dit?

Een lijstje is een hulpmiddel, geen doel op zich

Zorgprofessionals en beleidsadviseurs voerden verhelderende gesprekken over dit soort kwesties en hoe deze ervaren worden. De boodschap van de dag: vraag je steeds af waarom je een bepaalde registratie doet en of dit leidt tot leren en verbeteren. Een lijstje is een hulpmiddel, geen doel op zich. Isabeth Arts, adviseur en regiehouder bij Rivas Zorggroep: ‘door met de mensen in gesprek te gaan over het doel van bepaalde registraties bleek het mogelijk om echte verandering op gang te brengen.’

Heb vertrouwen

Heb als zorgprofessional vertrouwen in je eigen kunnen en ken je cliënt. Daar is geen lijstje voor nodig! En bij twijfel over hoe een regel moet worden toegepast, kun je bijvoorbeeld bij de inspectie terecht. ‘De deur staat open’, geven ze daar aan.

Schrapsessies

In het resterende deel van 2019 organiseren we nog eens 10 gratis schrap- en snapsessies om de regeldruk in kaart te brengen en terug te dringen. Wil je hier ook aan mee doen? Meld je team dan aan voor één van de schrapsessies!

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrapsessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Henriette Labree 10/4/2019

Na het MDO word er binnen onze organisatie een zorgleefplan bespreking gehouden met de familie en de cliënt . Een half jaar later word er weer een zorgleefplan bespreking gehouden en waarbij er weer dezelfde voorbereiding word gedaan . Dit kost erg veel tijd . Soms levert het wat nieuws op maar vaak betreft het veel administratief werk . Wel hebben ingevoerd om het contact met de familie https://1e cp 1x per maand minimaal te hebben ,dit kan betekenen dat je iets bespreekt maar ook de zorg kun je evalueren . Dit is waardevoller en levert vaak meer op voor de cliënt en diens vertegenwoordiger en wij passen onze zorg erop aan. Denk dat het afschaffen van de 2 e zorgleefplan evaluatie meer tijd voor de cliënt betekend maar is deze intramuraal verplicht?