Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vernieuwend zorgen

Reacties V&VN, ActiZ en BTN op regeerakkoord 16/10/2017

Het nieuwe kabinet stelt structureel 2,1 miljard euro beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Deze investeringen compenseren de regeringspartijen met bezuinigingen in de ziekenhuiszorg, eerstelijn, ggz en wijkverpleging. Beroepsvereniging V&VN, ActiZ en brancheorganisatie voor de thuiszorg BTN maken zich zorgen over de personeelstekorten en de bezuiniging op de wijkverpleging.

De investeringen in de verpleeghuiszorg zijn nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg. Deze zijn het afgelopen jaar vastgelegd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Met het extra geld moeten personeelstekorten in de zorginstellingen worden weggewerkt. Daar staat tegenover dat ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en wijkverpleging te maken krijgen met een uitgavenplafond. Samen kunnen deze sectoren 1,9 miljard euro minder uitgeven.

Andere manier van werken

De voorgenomen bezuiniging op de Wet langdurige zorg (Wlz) van 188 miljoen euro draait dit kabinet terug. Ook willen de regeringspartijen dat de kwaliteit van zorg wordt verbeterd door een andere manier van werken: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals.

Reacties

In een reactie op het regeerakkoord tonen de V&VN en BTN zich teleurgesteld over het gebrek aan aandacht voor de personeelstekorten in de zorg. Beide partijen zijn enerzijds blij met de investeringen in de verpleeghuiszorg, maar vinden anderzijds dat er veel meer aandacht moet komen voor de steeds groter wordende groep ouderen die thuis verpleegd en verzorgd worden. De aangekondigde bezuinigingen in de andere sectoren dan de verpleeghuiszorg noemt de V&VN onverstanding. ‘Die moeten niet leiden tot een nog groter tekort aan professionals.’ BTN begrijpt niet dat het kabinet fors wil investeren in verpleeghuiszorg en tegelijkertijd geld wil besparen in de zorg voor thuiswonende ouderen zoals de wijkverpleging.

ActiZ vindt de 2,1 miljard voor de verpleegzorg hard nodig en de bezuinigingen op wijkverpleging onacceptabel. Op hun website schrijven zij: ‘De groep ouderen die langer thuis blijft wonen, neemt de komende jaren toe van 270.000 mensen nu naar 350.000 mensen in 2025. De zorg die deze mensen nodig hebben wordt steeds complexer. Als de ziekenhuiscapaciteit wordt afgebouwd, zal de druk op de zorg thuis nog meer toenemen.’ ActiZ roept het kabinet op om bij het doorvoeren van de bezuinigingen de wijkverpleging te ontzien en in plaats daarvan juist te investeren in goede wijkverpleegkundige zorg.

Ledenraadpleging V&VN personeelstekort

Over de personeelstekorten stuurde de V&VN afgelopen zomer een brandbrief naar de Tweede Kamer. Recent hebben 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden in een ledenraadpleging hun zorgen geuit over het tekort aan collega’s. Bij ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft dit tekort invloed op hun gezondheid of privéleven. 62 procent van de respondenten draait extra diensten, vaak met minder mensen in een team dan nodig is om de vereiste kwaliteit te kunnen bieden.

ActiZ: 125.000 extra medewerkers nodig

ActiZ onderschrijft de uitkomsten van de ledenraadpleging. Volgens berekeningen van ActiZ komt de sector nu al 25.000 medewerkers te kort. De komende jaren zijn naar schatting 100.00 tot 125.000 extra medewerkers nodig om de vraag aan te kunnen. In de zomer heeft ActiZ samen met de vakbonden, het onderwijs en het ministerie hiervoor een arbeidsmarktagenda 2023 opgesteld, die moet leiden tot een gezonde arbeidsmarkt voor de zorg.

Bron: V&VN, ActiZ, BTN

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer