Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vernieuwend zorgen

Kwaliteitsdoelen verpleeghuiszorg bekend 10/04/2018

Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge op 10 april lanceerde, geeft aan hoe de kwaliteit van de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet verbeteren.

Voor alle verpleeghuizen geldt dat zij nu al aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. Maar er zijn grote verschillen in kwaliteit tussen verpleeghuizen. Dat vraagt om een gedegen plan voor alle partijen die een rol spelen in de verpleeghuiszorg. Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ gaan de partijen die betrokken zijn bij de verpleeghuiszorg aan de slag om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Meer tijd en aandacht

Minister Hugo de Jonge: 'Er wordt ontzettend hard gewerkt en op veel locaties zijn de verbeteringen al gewoon zichtbaar. Maar, de verpleeghuiszorg kan en moet merkbaar, meetbaar en voelbaar beter in elk verpleeghuis en op elke locatie. Liefdevolle zorg, meer tijd en aandacht voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. Daar gaat het om.'

Download ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ (pdf)

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Dit kader beschrijft waarop bewoners mogen rekenen als zij verhuizen naar een verpleeghuis. Alle verpleeghuizen en locaties moeten hieraan voldoen. Hoe zij dit kunnen realiseren staat beschreven in het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’.

Lees meer over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg op Zorg voor Beter

70.000 extra mensen voor verpleeghuiszorg

Per jaar wordt er flink extra in de verpleeghuiszorg geïnvesteerd. Vanaf 2021 ruim 2,1 miljard euro, waardoor de totale structurele uitgaven aan de verpleeghuiszorg oplopen tot 13 miljard per jaar. De extra investeringen zijn bedoeld om verpleeghuizen in de gelegenheid te stellen meer mensen aan te nemen en zodoende meer tijd en aandacht aan bewoners te geven. Daarover worden concrete afspraken gemaakt. Er komen daardoor in totaal zo‘n 70.000 extra mensen voor de verpleeghuiszorg. 

Drie doelstellingen

Het programma gaat uit van drie doelstellingen om de hoofddoelstelling: voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle bewoners  te bereiken:

1. Meer tijd en aandacht voor de bewoner
De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welbevinden van de bewoner voorop staat (persoonsgerichte zorg) en de zorg in het verpleeghuis veilig is.

Het beoogde resultaat van deze doelstelling is: een hogere cliënttevredenheid.

2. Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners
De eerste sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg is dat er gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners zijn. Om dit te bereiken richt het programmaplan zich op een regionale arbeidsmarktaanpak, verlaging van de administratieve lasten en het vergroten van de invloed van zorgverleners op de organisatie waar zij werken.

Het beoogde resultaat van deze doelstelling is: meer tevreden zorgverleners, meer inzet van voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners en een betere verhouding tussen het aantal bewoners en het aantal zorgverleners.

3. Leren, verbeteren en innoveren
De tweede sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg is dat door te leren, te verbeteren en te
innoveren de verpleeghuiszorg geleidelijk beter wordt. Dit kan invulling krijgen door de inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door te investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Het beoogde resultaat van deze doelstelling is: alle zorgorganisaties en zorgverleners maken in 2021 deel uit van een leergemeenschap en gebruiken innovatieve technologie bij het verlenen van de zorg. Dit blijkt uit het kwaliteitsverslag van de zorgorganisaties.

Video over Thuis in het Verpleeghuis

Deze video geeft uitleg over de beleidsdoelen en aanpak voor kwaliteit van zorg:

https://www.youtube.com/watch?v=YmrDpSQdgdo

Samenhang zorg, wonen en welzijn

In het verpleeghuis komen zorg, wonen en welzijn samen. Verpleeghuiszorg kan door die samenhang zekerheid bieden aan verpleeghuisbewoners. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij in het verpleeghuis van hun keuze de aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Over het programmaplan

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners: dat is de centrale doelstelling van het programma. Download het programmaplan Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie op de website van Waardigheid en Trots. We zijn benieuwd wat zorgorganisaties gaan doen om de kwaliteit van hun locaties te verbeteren en hoe ze dat gaan aanpakken. Laat uw reactie achter op redactie@waardigheidentrots.nl

Leer meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer